Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 0087 - Zákon hmotné přírody

From Vanipedia

Revision as of 00:04, 15 October 2018 by Vanibot (talk | contribs) (Vanibot #0023: VideoLocalizer - changed YouTube player to show hard-coded subtitles version)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Zákon hmotné přírody
- Prabhupāda 0087


Sri Isopanisad Invocation Lecture -- Los Angeles, April 28, 1970

Ano. Všechno v tomto hmotném světě má svůj určený čas. A v tomto určeném čase existuje šest různých změn. Nejprve zrození, pak tělo roste, nějakou dobu zůstává stejné, pak vytváří vedlejší produkty, pak chřadne a nakonec zaniká. Takové jsou zákony hmotné přírody. Tato květina se rodí nejprve jako poupě, pak roste, pak dva, tři dny kvete, pak vytvoří semínka, svůj vedlejší produkt, pak usychá a nakonec uvadne. (stranou): Sedni si takhle. Toto je tak zvaná ṣaḍ-vikāra, těchto šest změn. Tohle nemůžete zastavit vaší tak zvanou hmotnou vědou. Ne. To je avidyā. Lidé se snaží zachránit sami sebe, a někdy pošetile hovoří o tom, že vědecké poznání je učiní nesmrtelnými. Rusové tohle říkají, přesně tak. Tohle je avidyā, nevědomost. Nemůžete zastavit proces hmotných zákonů. Proto se v Bhagavad-gítě říká, daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Proces hmotné přírody, která se skládá ze tří kvalit - sattva-guṇa, rajo-guṇa, tamo-guṇa... Tri-guṇa. Jiný význam slova guṇa je provaz. Tak jako provaz jsou i tyto kvality spleteny trojím způsobem. Nejprve vezmete tenký provázek, pak tři takové provázky srolujete, pak tři takové svazky znovu srolujete, a pak další tři. Pak je provaz velice silný. Tyto tři kvality, sattva, raja, tamo-guṇa, jsou takto smíšeny. Takto vytvoří další produkt, a znovu se smíchají a pak zase. Takto jsou spleteny osmdesát jednou. Guṇamayī māyā, takto vás svazují víc a víc. Není tedy možné dostat se z tohoto zapletení hmotného světa. Zapletení. Proto se tomu říká apavarga. Proces vědomí Krišny znamená vynulování procesu pavargy.

Včera jsem vysvětloval Gargamunimu, co je pavarga. Tato pavarga znamená abecední řadu začínající pa. Ti z vás, kdo studovali dévanágarí, tohle znáte. Toto jsou písmena dévanágarí, ka kha ga gha na ca cha ja jha na. Takto jde dál dalších pět setů písmen, v řadě. Pátá řada obsahuje pa pha va bha ma. Tato pavarga tedy znamená pa. První v řadě je pa. Pa znamená parava, porážka. Všichni se snaží, těžce bojují o přežití, ale jsou poraženi. První pavarga. Pa znamená parava. A potom pha. Pha znamená pěna. Tak jako kůň, když těžce pracuje, uvidíte, jak se mu jde od huby pěna, nám také někdy, když jsme velmi unaveni po těžké práci, vyschne jazyk a objeví se pěna. Všichni velice těžce pracují pro smyslový požitek, jsou ale poraženi. Takže pa, pha a ba. Ba znamená svázání. Nejprve tedy pa, potom pha a pak jako třetí, bam bha. Bha znamená bití, strach, obavy, A potom ma. Ma znamená mrtyu neboli smrt. Tento proces vědomí Krišny je tedy apavarga. Apa. A znamená negaci. Pavarga, to jsou symptomy tohoto hmotného světa, a když pak přidáte slovo a, apavarga, znamená to, že je to vynulováno.