Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1061 - Predmet Ove Bhagavad-Gite Je Razumijevanje 5 Različitih Istina

From Vanipedia


In this Bhagavad-gita the Subject Matter is Comprehending Five Different Truths - Prabhupāda 1061


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Dakle, Gospod Krišna silazi u ovaj svijet, "jada jada hi dharmasja glanir bhavati bharata..." (BG 4.7 "Gdje god i kad god postoji opadanje religiozne prakse...")... (Gospod Krišna dolazi) ... da bi uspostavio istinsku svrhu življenja. Kada čovjek zaboravi pravu svrhu življenja, tj. misiju ljudske vrste života... ... to se naziva "dharmasja glanih", tj. 'uznemiravanje glavne dužnosti jednoga ljudskoga bića'. U tim okolnostima, od mnogo, mnogo ljudskih bića koja se bude... ... ono živo biće koje probudi duh razumijevanja za svoj položaj (u materijalnome svijetu)... ... je biće radi koga je "Bhagavad-gita" i ispričana. Mi kao da smo progutani od strane tigra neznanja... ... i Gospod Bog - zato što je bezuzročno milostiv prema svim živim bićima ... ... naročito prema ljudskim bićima - je ispričao "Bhagavad-gitu"... ... i time učinio svoga prijatelja Arđunu --- Njegovim učenikom. Nema sumnje, Arđuna je - kao družbenik Gospoda Krišne, - bio uzdignut iznad svakoga neznanja ... ... ali ipak, Arđuna je bio postavljen u stanje neznanja tijekom Bitke na Kurukšetri ... ... upravo da bi postavio pitanja Gospodu Krišni u vijezi problema materijalnoga postojanja ... ... tako da bi Gospod Bog mogao da objasni sve te subjekte za dobrobit budućih generacija ljudskih bića ... ...i zacrta plan življenja, prema kojem bi ljudi mogli da se upravljaju... ... tako da njihov život, tj. misija njihovoga življenja - postane savršena. Znači, u ovoj "Bhagavad-giti" predmet rasprave je razumijevanje pet vrsta istina. Prva istina je 'što je to Bog?'. To je preliminarno izučavanje nauke o Bogu. I ta nauka o Bogu je objašnjena ovdje. Sljedeća istina je 'ustavna pozicija živih bića, điva'. 'Išvara' i 'điva'. Bog, tj. Vrhovni Bog - se naziva 'Išvara'. 'Išvara' znači 'Kontrolor', a 'điva' znači 'živa bića'... 'Đive', tj. 'živa bića' nisu 'išvara', tj. 'kontrolor'; živa bića su ta koja su kontrolisana. Ako ja vještački tvrdim, "ja nisam pod kontrolom - ja sam slobodan"... ... to ne bi bio znak čovjeka zdravoga razuma. Živo biće je kontrolirano u svakom pogledu. Kontrolirano je bar za vrijeme svog tjelesnoga, uslovljenoga postojanja. Dakle, u ovoj "Bhagavad-giti" subjekat razumijevanja je 'Išvara'... ... tj. 'Vrhovni Kontrolor', i ‘đive’, tj. 'kontrolirana živa bića'... ... i 'prakriti', tj. 'priroda', iliti 'materijalna priroda'. Sljedeća istina je 'vrijeme', tj. vijek trajanja čitavoga univerzuma... ... to jest ove manifestacije materijalne prirode... ... i trajanje vrijemena, vječnoga vrijemena. Sljedeća istina je 'karma', tj. 'aktivnost, delatnost'. Sve, čitav univerzum, celokupna kosmička manifestacija - je ispunjena različitim aktivnostima. Posebno živa bića - ona su sva uključena u raznorazne djelatnosti. Dakle, iz "Bhagavad-gite" trebamo naučiti o 'Išvari', tj. što je to Bog ... .. što su to 'đive', tj. 'živa bića', što je 'prakrti', tj. što je ova kosmička manifestacija ... ... kako je ta manifestacija kontrolirana od strane vrijemena, i što su te 'djelatnosti'? Od tih pet bazičnih subjekata, u "Bhagavad-giti" je ustanovljeno da ... ... da je Vrhovni Bog, tj. Krišna - baš taj 'Brahman', iliti 'Paramatma'. Možeš koristiti bilo koje od tih imena; u svakom slučaju, radi se o 'Vrhovnom Kontroloru'. Taj Vrhovni Kontrolor zaista postoji. Taj Vrhovni Kontrolor je najveći od svih. Što se tiče živih bića - ona su po kvaliteti kao i Vrhovni Kontrolor. Na primjer, Vrhovni Kontrolor, tj. Gospod Bog ... ... On ima kontrolu nad kosmičkim aferama, nad materijalnom prirodom, itd. U narednim poglavljima "Bhagavad-gite" biće razjašnjeno da materijalna priroda nije nezavisna. Ona djeluje pod upravom Vrhovnog Boga. "majadhjakšena prakrtiha sujate sa-ćaraćaram..." (BG 9.10, "Ova materijalna priroda radi pod Mojom upravom, i proizvodi sva pokretna i nepokretna bića..."): "Ova materijalna priroda radi po Mojim uputstvima", "majadhjakšena" --- tj. "pod Mojim vrhovnim nadzorom".