Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1063 - Kako da se oslobodimo akcija i reakcija uzrokovanim našim aktivnostima

From Vanipedia


Give us Relief from the Actions and Reactions of all Activities - Prabhupāda 1063


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Na primjer, u sadašnjem život također uživamo u aktivnostima i plodovima naših aktivnosti. Recimo da sam ja biznismen koji je radio jako naporno, koristeći inteligenciju i zaradio gomilu novaca. I sada sam ja taj koji uživa. Sada, recimo da sam započeo biznis sa tom ogromnom svotom novaca ali nisam uspio postići poslovni uspjeh; izgubio sam sav uloženi novac. U tom slučaju, patim. Slično tome, u svakom polju našeg življenja uživamo rezultate našega rada. To se zove 'karma'. Znači, ti pojmovi, 'Išvara', 'điva', 'prakriti' tj. 'Svevišnji Bog', 'živo biće', 'materijalna priroda', vječno vrijeme (kalah) i naše različite djelatnosti (karma), sve te stvari su objašnjene u "Bhagavad-giti". E, sada, od tih pet, Gospodin Bog, živa bića, materijalna priroda i vrijeme, te četiri stavke su vječne. Manifestacija prakriti (materijalne prirode) može biti privremena ali ona pritom nije lažna. Neki filozofi kažu da je ova manifestacija materijalne prirode lažna ali prema filozofiji "Bhagavad-gite" i prema filozofiji Vaišnava (onih koji su posvećeni Svevišnjem Bogu)ti autoriteti ne prihvaćaju manifestaciju ovoga svijeta kao lažnu. "Bhagavad-gita" i vaišnave prihvaćaju manifestaciju materijalne prirode kao stvarnu ali privremenu. Ona je baš kao kada se oblak pojavi na nebu i započne kišna sezona i nakon kišne sezone tu je tako mnogo nove vegetacije, posvuda po poljima, koju možemo uočiti. Ali, čim se kišna sezona svrši - taj oblak nestane. U principu sva ta vegetacija se postepeno osuši i zemlja nanovo postane suhoparna. Slično tome, ova materijalna manifestacija se pojavljuje u određenim intervalima. To ćemo shvatiti, saznati sa stranica 'Bhagavad-gite', "bhutva bhutva pralijate..." (BG 8.19), "(materijalna priroda se) rađa i biva uništena"). Ta manifestacija u određenom intervalu postane veličanstvena i onda nestane. Takvo je djelovanje prakriti. Međutim, takva promjena se vječno odvija, ponavlja ; to znači da je i prakriti vječna. Ona nije lažna. To je razlog da je Bog lično naziva, "Moja prakriti." "aparejam itas tv anijam prakritim vidhi me param..." (BG 7.5), "Osim ove inferiorne (materijalne) prirode, postoji još i Moja superiorna energija, živa bića..."); 'bhina prakriti', 'apara prakriti' 'bhina prakriti', 'bhina prakriti', 'apara prakriti', ova materijalna priroda je odvojena energija Vrhovnog Gospodina dok su živa bića također energija Vrhovnog Boga, ali oni nisu odvojeni od Njega. Bog i živa bića su vječno povezani. Znači, Bog, živo biće, materijalna priroda i vrijeme su vječni. Međutim, taj peti element, 'karma' nije vječna. Efekti 'karme', tj. neke aktivnosti mogu biti jako stari. Od pamtivijeka, patimo ili uživamo rezultate naših aktivnosti, ali još uvijek možemo promijeniti rezultate te naše karme, tih naših aktivnosti. Ta (mogućnost promjene) će zavisiti od perfekcije našega znanja. Bez sumnje, uključeni smo u razne djelatnosti, ali ne znamo koju vrstu aktivnosti trebamo usvojiti, vrstu koja bi nas oslobodila akcija i reakcija izazvanih našim djelatnostima. Taj predmet je takodjer objašnjen u "Bhagavad-giti". E, sada, položaj Išvare (Vrhovnog kontrolora) podrazumijeva i vrhovnu svjesnost. Pozicija Išvare, tj. Vrhovnoga Boga - jeste vrhovna svijest. Đive ili živa bića - kao dijelovi i čestice Vrhovnoga Gospoda su također svjesni. Živo biće je isto tako svjesno. Živo biće se definira kao prakriti, energija Boga, te i materijalna priroda se definira kao prakriti. Međutim, od te dvije prirode, ona prva, đive, ili živa bića - su svjesna, dok ona druga, prakriti, tj. materijalna priroda nije svjesna. To je razlika. To je razlog zašto se điva-prakrti naziva superiornom, jer đive imaju svjesnost sličnu svjesnosti Gospodina. Pritom, Gospod Bog je vrhovna svjesnost i zato ne treba tvrditi da je điva, živo biće isto tako vrhunski svjesna. Ne, živo biće zapravo ne može biti vrhunski svjesno, na bilo kojem stupnju svoga savršenstva. Takva teorija je varljiva, to je samo jedna zavaravajuća teorija. Živo biće je svjesno i to je sve, pritom, ono nije vrhunski svjesno.