Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1080 - Sažet zaključak 'Bhagavad-gite' je: postoji samo jedan Bog, Krišna - i On nije sektaški bog

From Vanipedia


Summarized in the Bhagavad-gita - One God is Krishna. Krishna is not sectarian God - Prabhupāda 1080


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

U posljednjem poglavlju 'Bhagavad-gite', Bog kaže jako glasno : "... aham tvam sarva-papebhjo mokšajišjami ma šućaha" (BG 18.66), ("... Ja ću te izbaviti od sviju griješnih reakcija. Ne plaši se."). Bog preuzima odgovornost ... ... za onoga tko Mu se preda, Bog preuzima odgovornost da ... ... obezbijedi zaštitu od reakcija izazvanih grijesima. "Mala-nirmoćanam pumsam đala-snanam dine dine..." (Gita-mahatmja 3, "Osoba se svakodnevno može pročistiti kupanjem u vodi, ali ako se okupa samo jednom u ... ")... "... sakrid gitamrita-snanam samsara-mala-našanam" (Gita-mahatmja 3, "... svijetoj Ganđes vodi Bhagavad-gite --- za tu osobu prljavština materijalnoga življenja će odjednom biti pobijeđena."). Osoba se svakodnevno čisti tako što se kupa vodom ... ... ali ako se okupa samo jednom u svijetoj Ganđes vodi 'Bhagavad-gite' ... ... njen prljavi materijalni život postaje sasvim poražen. "Gita su-gita kartavja, kim anjaiha šastra-vistaraiha ..." (Gita-mahatmja 4, "Stoga što je Bhagavad-gitu izgovorila Svevišnja Božanska Ličnost - nema potrebe za čitanjem druge Vjedske literature...")... "... ja svajam padmanabhasja, mukha-padmad vinihašrita" (Gita-mahatmja 4, "Ova jedna knjiga, Bhagavad-gita, je dovoljna - jer je ona esencija Vjeda, i jer ju je lično izgovorio Vrhovni Gospod ..."). Stoga što je 'Bhagavad-gitu' saopštila Svevišnja Božanska Ličnost - ljudi ne trebaju ... ... i ne moraju čitati ostalu Vjedsku literaturu. Jednostavno, ako pažljivo i redovno slušamo 'Bhagavad-gitu', "gita su-gita kartavja..."... ... to je to što trebamo usvojiti - i to po svaku cijenu. "Gita su-gita kartavja, kim anjaiha šastra-vistaraiha ..." (Gita-mahatmja 4, "Stoga što je Bhagavad-gitu izgovorila Svevišnja Božanska Ličnost - nema potrebe za čitanjem ostale Vjedske literature...")... Usled toga što su ljudi u ovome dobu zbunjeni tolikim brojnim stvarima ... ... jako im je tiješko da se usredsrijede na mnogobrojnu Vjedsku literaturu. Ova knjiga će bit dovoljna, jer je ona esencija cjelokupne Vjedske literature ... ... i zbog činjenice da ju je izgovorila Svevišnja Božanska Ličnost. "Bharatamrita-sarvasvam, višnu-vaktrad vinihašritam ..." (Gita-mahatmja 5, "Pijući Ganđes vodu Bhagavad-gite, koja je sama suština Mahabharate - koja silazi sa lotosovih usana Gospoda Višnua ...")... "...gita-gangodakam pitva, punar đanma na vidjate" (Gita-mahatmja 5, "... osoba se više nikada neće roditi u materijalnom svijetu. Zahvaljujući recitovanju Gite, ciklus rođenja i smrti se u potpunosti okončava")... Kaže se da onaj tko pije vodu reke Ganđes ... ... biva oslobođen ; što tek onda treba reći za 'Bhagavad-gitu'? 'Bhagavad-gita' je nektar cjelokupne 'Mahabharate', i nju je izgovorio Bog lično, Višnu. Gospod Krišna je taj izvorni Višnu, "višnu-vaktrad vinihašritam" ('Gita-mahatmja', 5). 'Gita' silazi sa usana same Svevišnje Božanske Ličnosti ... ... dok se za "gangodakam", reku Ganđes - kaže da izvire iz lotosovih stopala Boga ... ... dok 'Bhagavad-gita' izvire iz - usta Boga. Svakako, ne postoji kvalitativna razlika između usta i stopala Vrhovnoga Boga ... ... ali kroz neutralno izučavanje zaključujemo da je 'Bhagavad-gita' zapravo važnija od vode rijeke Ganđes. "Sarvopanišado gavo, dogdha gopala-nandanaha ..." (Gita-mahatmja 6, "Upanišade su kao krava, a Šri Krišna - Nandin sin - je taj koji muze tu kravu ...")... "...partho vatsaha su-dhir bhokta, dugdham gitamritam mahat" (Gita-mahatmja 6, "...Arđuna je kao tele, predivni nektar Gite je mljeko, a osobe sa finim pobožnim intelektom - koje su posvijećene Bogu - su ti koji piju i uživaju to mljeko")... Dakle, 'Gitopanišad' ('Bhagavad-gita') je isto kao i krava ... ... dok je Bog - koji je poznat kao pastir - taj koji je izmuzao tu kravu ... Reč "sarvopanišado" znači : 'Bhagavad-gita' - ovdje predstavljena kao krava - je esencija svih 'Upanišada' ... ... a Bog, kao vrsni pastir --- On muze tu kravu. A onda riječi "partho vatsaha" : Arđuna je isto kao tele. Pa onda riječi "su-dhir bhokta" : učeni ljudi i čisti predani Boga, oni su ti koji piju to mljeko. "... su-dhir bhokta, dugdham gitamritam mahat" (Gita-mahatmja 6, "...Arđuna je kao tele, predivni nektar Gite je mljeko, a osobe sa finim pobožnim intelektom, koje su posvećene Bogu - su te koje piju i uživaju to mljeko")... Taj nektar, to mljeko 'Bhagavad-gite' - je namjenjeno obrazovanim osobama, koje su posvijećene Bogu ... "ekam šastram devaki-putra-gitam eko devo devaki-putra eva..." (Gita-mahatmja 7, "Potrebna je samo jedna svijeta knjiga, božanska Gita, koju je otpjevao Bog Šri Krišna ; postoji samo jedan Bog dostojan obožavanja, Šri Krišna, ...")... "...eko mantras tasja namani jani karmapi ekam tasja devasja seva" (Gita-mahatmja 7, "... jedna mantra - Njegova svijeta Imena, i samo jedna dužnost - predana, posvijećena služba tome Vrhovnome, slavnome Bogu, Šri Krišni."). Svijet bi trebao naučiti upravo tu lekciju iz 'Bhagavad-gite' ... "ekam šastram devaki-putra-gitam..." (Gita-mahatmja 7) ... Postoji samo jedna svijeta knjiga, jedna zajednička svijeta knjiga za cijeli svijet ... ... za ljude čitavoga svijeta - i to je ova 'Bhagavad-gita'. "...devo devaki-putra eva..." (Gita-mahatmja 7) --- i samo jedan Bog za čitav svijet --- a to je Šri Krišna ... i "...eko mantras tasja namani..." (Gita-mahatmja 7) ... ... i samo jedna himna, jedna mantra - jedna himna i jedna molitva ... ... a ta himna je --- pjevanje Njegovoga imena ... ... Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare - Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. "...eko mantras tasja namani jani karmapi ekam tasja devasja seva" (Gita-mahatmja 7) ... ... i jedno jedino zanimanje - a to je da služimo Svevišnju Božansku Ličnost. Kada bi učili iz 'Bhagavad-gite', ljudi bi postali jako nestrpljivi ... ... da imaju jednu religiju, jednoga Boga, jednu svijetu knjigu, jednu djelatnost i jednu aktivnost u životu. To je suština 'Bhagavad-gite', i taj jedini Bog je - Krišna. Krišna nije nekakav sektaški bog ; ime 'Krišna' potječe od riječi "kri-šna" ('Sve-Privlačan, osoba koja privlači sva druga živa bića') ... "Kri-šna" znači - kao što smo već pojasnili - "Krišna" je 'najveće, najviše zadovoljstvo'.