AZ/Prabhupada 1064 - Tanrı Hər Canlı Varlığın Qəlbində Yaşayır

From Vanipedia


Tanrı Hər Canlı Varlığın Qəlbində Yaşayır
- Prabhupāda 1064


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York


Tarnı, hər canlı varlığın qəlinin dərinliyində yaşayır. Ali Şüurlu, Bhagava-Gitada civa və İşvara arasındakı fərqin göstərildiyi bölmədə acıqlanacaq. Ksetra-ksetra-jna. Bu kşetra-jna, Tarının da kşetra-jna - şüurlu olduğu və civaların - canlı varlıkların da şüurlu olduğu açıklanır. Amma fərq budur ki, bir canlı öz bədəninin sərhədləri daxilində şüurludur, amma Tanrı isə bütün bədənlərdə şüurludur. İşvarah sarva-bhutanam hrd-dese rjuna tisthati (BG 18.61). Tanrı hər canlı varlığın qəlbində yaşayır, buna görə də O bir civanın psixi hərəkətlərini, davranışlarını bilir. Biz bunu unudmamalıyıq. Eyni zamanda açıqlanır ki, Paramatma ya da Tanrının Ali Şəxsi hər kəsin qəlbində İşvara olaraq yaşayır, nəzarət edir və istiqamət verir. O istiqamət verir. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭhaḥ (BG 15.15). O hər kəsin qəlbinə yerləşmişdir və hər kəsi istədiyi kimi istiqamətləndirir. Canlı varlık nə edəcəyini unudur. İlk növədə o necə hərəkət edəcəyinə qərar verir, ondan sonra da öz karmasının tə'sir və əks təsirinə dolanıb qalır. Ancaq bədənini tərk edib başqa bir bədən şəkli alınca... Yeni bir paltar aldığımızda köhnəsini atarıq, bu ona oxşayır. Bhagavat-Gitada da bu şəkildə açıqlanır, āsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22). Bir adam fərqli-fərqli paltarlar geydiyi kimi, eyni şəkildə canlı varlıklar da fərqli bədənlər alırlar. Ruh bir bədəndən başqa bədənə köçür və kecmiş fəaliyyətlərinin tə'sir və əks tə'silərini də özünə çəkir. Beləliklə, bu fəaliyyətlər canlı varlıq müdrük halında, ağlı başında olduğu zaman dəyişdirilə bilər. O necə hərəkət etmək lazım olduğunu anlayıb və bunu edərsə, o vaxt keçmiş fəaliyyətlərinin bütün tə'sir və əks tə'sirini dəyişdirə bilər. Bu səbəblə, karma əbədi deyildir. Başqa beş faktordan dördü-İşvara, jiva, prakrti, kala əbədidir. Karma, karma isə əbədi deyildir. Şüurlu İşvara, Ali Şüurlu İşvara və Ali Şüurlu İşvara ya da Tanrı ilə canlı varlıq arasındakı fərq mövcut şərtlər altında belədir. Şüur- həm Tanrının həm də canlı varlıqların şüuru, transendentaldır. Bu şüur, maddə ilə şüurun təmasından yaranmamışdır. Bu səhv bir fikirdir. Şüurun maddiyyatla birləşməsi bə'zi şərtlər altında inkişaf edir. Bu nəzəriyyəni Bhagavad-Gita qəbul etmir. Ola bilməz. Şüur, maddi halların tə'siri ilə yanlış görülə bilər. Eyni- rəngli bir şüşənin üstünə işıq düşdüyündə, o şüşənin rəngində görününür. Bunun kimi, Tanrının şüuru maddi tə'sir almır. Ali Tanrı Krişna kimi. O deyir ki; mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Bu maddi dünyaya gəldiyində, Onun şüuru maddi olaraq tə'sir almır. Onun şüuru maddi tə'sirdə qalsaydı Bhagavat-Gitadaki transcendental mövzulardan bəhs edəcək gücü olmazdı. Şəxs maddi olaraq kirlənmiş şüurundan azad olmadan dünya haqqında heç bir şey danışa bilməz. Yə'ni Tanrı maddi olaraq kirlənməmişdir. Lakin bizim şüurumuz bu zamanda maddi olaraq kirlənmişdir. Yəni, Bhagavat-Gitanın öyrətdiyi kimi, biz maddi olaraq kirlənmiş şüurumuzu təmizləmək məcburiyyətindəyik və fəaliyyətlərimizidə o saf şüurla həyata kecirməliyik. Bu bizi xöşbəxt edəcəkdir. Saxlaya bilmərik. Biz fəaliyyətimizi dayandıra bilmərik. Fəaliyyətlərimizi təmizləməliyik. Bu təmizlənmiş fəaliyyətlərə bhakti deyilir. Bhakti- eyni normal fəaliyyətlər kimi görünür amma saf, kirlənməmiş fəaliyyətlərdir. Onlar təmizlənmiş fəaliyyətlərdir. Yə'ni cahil bir şəxsə ele gələ bilər ki, sadiqlər də eyni bəsit bir adam kimi hərəkət edir, amma biliksiz insanlar bir sadiqin fəaliyyətlərinin yada Tanrının fəaliyyətlərinin maddənin saf olmayan şüuruyla, üç gunanın safsızlığıyla, təbiətin hallarıyla kirlənmiş amma transcendental şüurda olduğunu bilməzlər. Beləliklə, bilməliyik ki, bizim şüurumuz maddi olaraq kirlənmişdir.