CS/BG 10.23

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.22 BG 10.22 - BG 10.24 BG 10.24
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 23

रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥२३॥
rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham

Překlad slovo od slova

rudrāṇām — ze všech Rudrů; śaṅkaraḥ — Pán Śiva; ca — také; asmi — jsem; vitta-īśaḥ — pán pokladnice polobohů; yakṣa-rakṣasām — z Yakṣů a Rākṣasů; vasūnām — z Vasuů; pāvakaḥ — oheň; ca — také; asmi — jsem; meruḥ — Meru; śikhariṇām — ze všech hor; aham — Já jsem.

Překlad

Ze všech Rudrů jsem Pán Śiva, z Yakṣů a Rākṣasů jsem pán bohatství (Kuvera), z Vasuů jsem oheň (Agni) a mezi horami jsem Meru.

Význam

Z jedenácti Rudrů je nejpřednějším Śaṅkara, Pán Śiva. Je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství a má v tomto vesmíru na starosti kvalitu nevědomosti. Vůdcem Yakṣů a Rākṣasů je Kuvera, vrchní pokladník polobohů, který zastupuje Nejvyššího Pána.


BG 10.22 BG 10.22 - BG 10.24 BG 10.24