CS/BG 10.24

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.23 BG 10.23 - BG 10.25 BG 10.25
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 24

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥
purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

Překlad slovo od slova

purodhasām — ze všech kněží; ca — také; mukhyam — hlavního; mām — Mě; viddhi — znej; pārtha — ó synu Pṛthy; bṛhaspatim — Bṛhaspatiho; senānīnām — ze všech velitelů; aham — Já jsem; skandaḥ — Kārtikeya; sarasām — ze všech vodních ploch; asmi — jsem; sāgaraḥ — oceán.

Překlad

Věz, Arjuno, že z kněží jsem ten hlavní — Bṛhaspati. Z velitelů jsem Kārtikeya a z vodních ploch oceán.

Význam

Indra je nejpřednější polobůh na nebeských planetách a říká se mu král nebes. Planeta, na které vládne, se jmenuje Indraloka. Bṛhaspati je Indrův kněz, a jelikož Indra je nejpřednějším ze všech králů, Bṛhaspati je hlavním knězem. Tak jako je Indra hlavou všech králů, je Skanda neboli Kārtikeya, syn Pārvatī a Pána Śivy, hlavním velitelem. A oceán je největší ze všech vodních ploch. To jsou další příklady představitelů Kṛṣṇy.


BG 10.23 BG 10.23 - BG 10.25 BG 10.25