CS/BG 10.26

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.25 BG 10.25 - BG 10.27 BG 10.27
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 26

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥
aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ

Překlad slovo od slova

aśvatthaḥ — banyán; sarva-vṛkṣāṇām — ze všech stromů; deva-ṛṣīṇām — ze všech mudrců mezi polobohy; ca — a; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — z obyvatel Gandharvaloky; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — z dokonalých; kapilaḥ muniḥ — mudrc Kapila.

Překlad

Ze všech stromů jsem banyán a z mudrců mezi polobohy jsem Nārada. Z Gandharvů jsem Citraratha a z dokonalých bytostí Kapila Muni.

Význam

Banyán (aśvattha) patří k nejvyšším a nejkrásnějším stromům a lidé v Indii ho často uctívají jako součást svých pravidelných ranních obřadů. Z polobohů uctívají rovněž Nāradu, který je považován za největšího oddaného ve vesmíru. Proto zastupuje Kṛṣṇu coby oddaný. Gandharvaloka je obydlena bytostmi, které krásně zpívají, a nejlepším zpěvákem je z nich Citraratha. Mezi dokonalými živými bytostmi je zástupcem Kṛṣṇy Kapila, syn Kardamy Muniho a Devahūti. Je Kṛṣṇovou inkarnací a Jeho filozofii najdeme ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Později se proslavil ještě jiný Kapila, který však hlásal ateistickou filozofii. Mezi nimi je tedy propastný rozdíl.


BG 10.25 BG 10.25 - BG 10.27 BG 10.27