CS/BG 10.25

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.24 BG 10.24 - BG 10.26 BG 10.26
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 25

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥
maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño 'smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

Překlad slovo od slova

mahā-ṛṣīṇām — mezi velkými mudrci; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — Já; girām — ze zvukových vibrací; asmi — jsem; ekam akṣaram — praṇava; yajñānām — z obětí; japa-yajñaḥ — zpívání; asmi — jsem; sthāvarāṇām — ze všeho nehybného; himālayaḥ — Himaláje.

Překlad

Z velkých mudrců jsem Bhṛgu a ze zvukových vibrací transcendentální oṁ. Z obětí jsem zpívání svatých jmen (japa) a z nehybných objektů Himaláje.

Význam

Brahmā, první živá bytost ve vesmíru, přivedl na svět několik synů, kteří měli za úkol plodit různé životní druhy. Nejmocnějším mudrcem z těchto synů je Bhṛgu. Ze všech transcendentálních zvukových vibrací zastupuje Kṛṣṇu oṁkāra (oṁ) a ze všech obětí je zastoupením Kṛṣṇy zpívání mahā-mantry Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Na některých místech písem se doporučuje obětování zvířat, ale pokud jde o zpívání Hare Kṛṣṇa, zde násilí nepřipadá v úvahu. Je to jednoduchá a nejčistší oběť. Vše, co je velkolepé a vznešené, představuje Kṛṣṇu. Proto Ho představují i Himaláje, největší hory na světě. V jednom z předchozích veršů byla jmenována zlatá hora Meru, ale ta se někdy hýbe, zatímco Himaláje zůstávají trvale nehybné. Z toho důvodu předčí i horu Meru.


BG 10.24 BG 10.24 - BG 10.26 BG 10.26