CS/BG 10.30

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.29 BG 10.29 - BG 10.31 BG 10.31
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 30

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥३०॥
prahlādaś cāsmi daityānāṁ
kālaḥ kalayatām aham
mṛgāṇāṁ ca mṛgendro 'haṁ
vainateyaś ca pakṣiṇām

Překlad slovo od slova

prahlādaḥ — Prahlāda; ca — také; asmi — jsem; daityānām — z démonů; kālaḥ — čas; kalayatām — z přemožitelů; aham — Já jsem; mṛgāṇām — ze zvířat; ca — a; mṛga-indraḥ — lev; aham — Já jsem; vainateyaḥ — Garuḍa; ca — také; pakṣiṇām — z ptáků.

Překlad

Mezi Daityi (démony) jsem oddaný Prahlāda, z přemožitelů jsem čas, ze zvířat lev a z ptáků Garuḍa.

Význam

Diti a Aditi jsou sestry. Synové Aditi se jmenují Ādityové a synové Diti Daityové. Ādityové jsou oddaní Pána a Daityové jsou ateisté. Přestože se Prahlāda narodil v rodině Daityů, patřil již od dětství k největším oddaným. Vzhledem ke své oddané službě a božské povaze je přijímán za představitele Kṛṣṇy.

Je mnoho činitelů, které podmaňují, ale čas zdolá vše ve vesmírném projevu, a proto představuje Kṛṣṇu. Pána představuje také lev, nejmocnější ze všech zvířat. A z jednoho miliónu různých druhů ptáků je nejpřednější Garuda, jenž nosí Pána Viṣṇua.


BG 10.29 BG 10.29 - BG 10.31 BG 10.31