CS/BG 10.29

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.28 BG 10.28 - BG 10.30 BG 10.30
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 29

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥२९॥
āanantaś cāsmi nāgānāṁ
varuṇo yādasām aham
pitṝṇām aryamā cāsmi
yamaḥ saṁyamatām aham

Překlad slovo od slova

anantaḥ — Ananta; ca — rovněž; asmi — jsem; nāgānām — z mnohohlavých hadů; varuṇaḥ — polobůh vládnoucí vodě; yādasām — ze všech obyvatel vodní říše; aham — Já jsem; pitṝṇām — z předků; aryamā — Aryamā; ca — také; asmi — jsem; yamaḥ — vládce mrtvých; saṁyamatām — ze všech osob, které usměrňují; aham — Já jsem.

Překlad

Z mnohohlavých Nāgů jsem Ananta a mezi obyvateli vodní říše polobůh Varuṇa. Ze zesnulých předků jsem Aryamā a z vykonavatelů spravedlnosti jsem Yama.

Význam

Ananta je nejpřednější z mnohohlavých hadů, kteří se nazývají Nāgové, a stejné postavení mezi vodními tvory má polobůh Varuṇa. Oba zastupují Kṛṣṇu. Ve vesmíru je také planeta předků zvaná Pitṛloka a na ní vládne představitel Kṛṣṇy jménem Aryamā. Z mnoha živých bytostí, které mají za úkol trestat darebáky, stojí nejvýše Yama. Sídlí na planetě, která se nachází poblíž Země. Po smrti tam jsou odváděni velcí hříšníci a Yama každému určí příslušný trest.


BG 10.28 BG 10.28 - BG 10.30 BG 10.30