CS/BG 10.32

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.31 BG 10.31 - BG 10.33 BG 10.33
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 32

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥३२॥
sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham

Překlad slovo od slova

sargāṇām — všech stvoření; ādiḥ — počátek; antaḥ — konec; ca — a; madhyam — střed; ca — také; eva — jistě; aham — Já jsem; arjuna — ó Arjuno; adhyātma-vidyā — duchovní poznání; vidyānām — ze všeho učení; vādaḥ — skutečný závěr; pravadatām — z argumentů; aham — Já jsem.

Překlad

Jsem počátek, konec i střed všech stvoření, Arjuno. Ze všech nauk jsem duchovní věda a mezi argumenty logiků jsem konečná pravda.

Význam

První ze všech stvořených projevů byl souhrn hmotných prvků. Jak bylo vysvětleno dříve, Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu tvoří a udržují vesmírný projev a Pán Śiva ho potom zničí. Brahmā je stvořitelem až v druhé řadě. Všechny tyto osobnosti, které zprostředkovávají stvoření, udržování a zničení, jsou inkarnacemi Nejvyššího Pána vládnoucími hmotným kvalitám. Proto je Kṛṣṇa počátkem, středem a koncem všech stvoření.

Čtyři Vedy a jejich šest doplňků, Vedānta-sūtra, knihy o logice, knihy o náboženství a Purāṇy tvoří čtrnáct druhů učebnic určených k vyššímu vzdělání. Z těchto knih poznání představuje Kṛṣṇu ta, která vykládá duchovní poznání neboli adhyātma-vidyā — Vedānta-sūtra.

Logikové argumentují různým způsobem. Když podporují své stanovisko stejným důkazem, který použila druhá strana na podporu jejího stanoviska, nazývá se to jalpa, a pokud se pouze snaží porazit svého protivníka, je to vitaṇḍa. Skutečný závěr se však nazývá vāda a tato konečná pravda je zastoupením Kṛṣṇy.


BG 10.31 BG 10.31 - BG 10.33 BG 10.33