CS/BG 10.33

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.32 BG 10.32 - BG 10.34 BG 10.34
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 33

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३॥
akṣarāṇām a-kāro 'smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

Překlad slovo od slova

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — první písmeno; asmi — jsem; dvandvaḥ — párová složenina; sāmāsikasya — ze složených slov; ca — a; aham — Já jsem; eva — jistě; akṣayaḥ — věčný; kālaḥ — čas; dhātā — stvořitel; aham — Já jsem; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

Překlad

Z písmen jsem písmeno A a ze složených slov jsem párová složenina. Jsem také nevyčerpatelný čas a ze stvořitelů jsem Brahmā.

Význam

Védská literatura začíná A-kārou, prvním písmenem sanskrtské abecedy. Bez a-kāry by nic nezaznělo; proto je základem zvuku. V sanskrtu je také mnoho složených slov, z nichž párová složenina — jako například rāma-kṛṣṇa — má název dvandva. V této složenině jsou slova rāma a kṛṣṇa ve stejném tvaru, a proto se nazývá párová.

Z ničících činitelů je vrcholným čas, neboť zničí všechno. Čas zastupuje Kṛṣṇu; v danou dobu vypukne velký požár a celý vesmírný projev bude zničen.

Mezi živými bytostmi, které jsou stvořiteli, je nejpřednější čtyřhlavý Brahmā. Z tohoto důvodu je zástupcem Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy.


BG 10.32 BG 10.32 - BG 10.34 BG 10.34