CS/BG 10.39

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.38 BG 10.38 - BG 10.40 BG 10.40
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 39

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥३९॥
yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

Překlad slovo od slova

yat — cokoliv; ca api — dále; sarva-bhūtānām — všeho stvořeného; bījam — semeno; tat — to; aham — Já jsem; arjuna — ó Arjuno; na — ne; tat — ta; asti — je; vinā — bez; yat — která; syāt — existuje; mayā — Mne; bhūtam — stvořená bytost; cara-acaram — pohyblivá či nehybná.

Překlad

Dále jsem, Arjuno, semenem vzniku všeho, co existuje. Není bytosti — pohyblivé ani nehybné — která by mohla existovat beze Mne.

Význam

Všechno má svou příčinu a touto příčinou či semenem vzniku je Kṛṣṇa. Nic — ani pohyblivá, ani nehybná stvoření — nemůže existovat bez Jeho energie; proto je Kṛṣṇa nazýván všemocný. To, co se nezakládá na energii Kṛṣṇy, se nazývá māyā, iluze.


BG 10.38 BG 10.38 - BG 10.40 BG 10.40