CS/BG 10.40

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.39 BG 10.39 - BG 10.41 BG 10.41
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 40

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ।
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥
nānto 'sti mama divyānāṁ
vibhūtīnāṁ parantapa
eṣa tūddeśataḥ prokto
vibhūter vistaro mayā

Překlad slovo od slova

na — ani; antaḥ — konec; asti — je; mama — Mých; divyānām — božských; vibhūtīnām — vznešených projevů; parantapa — ó přemožiteli nepřátel; eṣaḥ — toto všechno; tu — ale; uddeśataḥ — jako příklady; proktaḥ — řečené; vibhūteḥ — bohatství; vistaraḥ — rozsah; mayā — Mnou.

Překlad

Ó mocný přemožiteli nepřátel, Mé božské projevy nemají konce. To, co jsem ti popsal, je pouze náznak Mého nekonečného bohatství.

Význam

Ve védské literatuře stojí, že projevy bohatství a energie Nejvyššího jsou vnímány mnoha způsoby, a přesto nemají konce; proto není možné popsat všechny. Kṛṣṇa dává Arjunovi jen několik příkladů, aby uspokojil jeho zvídavost.


BG 10.39 BG 10.39 - BG 10.41 BG 10.41