CS/BG 10.41

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.40 BG 10.40 - BG 10.42 BG 10.42
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 41

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥४१॥
yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-'ṁśa-sambhavam

Překlad slovo od slova

yat yat — jakékoliv; vibhūti — bohatství; mat — mající; sattvam — existence; śrī-mat — krásné; ūrjitam — působivé; eva — jistě; — nebo; tat tat — tyto všechny; eva — jistě; avagaccha — věz; tvam — ty; mama — Mé; tejaḥ — nádhery; aṁśa — část; sambhavam — zrozené z.

Překlad

Věz, že všechny vznešené, krásné a působivé výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé nádhery.

Význam

Cokoliv působivého či krásného — ať v duchovním či v hmotném světě — je pouze nepatrným projevem Kṛṣṇova bohatství. U všeho, co je neobyčejně vznešené, je třeba chápat, že to představuje vznešenost Kṛṣṇy.


BG 10.40 BG 10.40 - BG 10.42 BG 10.42