CS/BG 8.1

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA OSMÁ: Dosažení Nejvyššího
BG 7.30 BG 7.30 - BG 8.2 BG 8.2
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 1

अर्जुन उवाच
किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१॥
arjuna uvāca
kiṁ tad brahma kim adhyātmaṁ
kiṁ karma puruṣottama
adhibhūtaṁ ca kiṁ proktam
adhidaivaṁ kim ucyate

Překlad slovo od slova

arjunaḥ uvāca — Arjuna pravil; kim — co; tat — to; brahma — Brahman; kim — co; adhyātmam — vlastní já; kim — co; karma — činnosti s vidinou jejich plodů; puruṣa-uttama — ó Nejvyšší Osobo; adhibhūtam — hmotný projev; ca — a; kim — co; proktam — nazývá se; adhidaivam — polobozi; kim — co; ucyate — je zváno.

Překlad

Arjuna se otázal: Ó můj Pane, Nejvyšší Osobo, prosím vysvětli mi: Co je Brahman? Co je vlastní já? Co jsou činnosti s touhou po jejich plodech? Co je tento hmotný projev? A kdo jsou polobozi?

Význam

V této kapitole Pán odpovídá na různé Arjunovy otázky, z nichž první zní: “Co je Brahman?” Dále popisuje karmu (činnosti s touhou po jejich plodech), oddanou službu ve spojení se zásadami yogy a oddanou službu v její čisté podobě. Śrīmad-Bhāgavatam uvádí, že Nejvyšší Absolutní Pravda je známa pod jmény Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Pod názvem Brahman je navíc uváděna také živá bytost, individuální duše. Arjuna se rovněž dotazuje na ātmu. Podle védského slovníku se slovo ātmā týká mysli, duše, těla a také smyslů.

Arjuna oslovil Nejvyššího Pána Puruṣottamo, Nejvyšší Osobo. To značí, že tyto otázky nepoložil pouze příteli, ale Nejvyšší Osobnosti—věděl, že Śrī Kṛṣṇa je nejvyšší autorita, která mu může odpovědět s konečnou platností.


BG 7.30 BG 7.30 - BG 8.2 BG 8.2