CS/Prabhupada 0027 - Nevědí, že existuje další život

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nevědí, že existuje další život
- Prabhupāda 0027


Lecture on CC Adi-lila 7.1 -- Atlanta, March 1, 1975

Takže (čtení): "Osoba na podmíněné úrovni materiální existence se nachází v prostředí bezmocnosti. Tato podmíněná duše si však, zahalena iluzí máji či vnější energie, myslí, že je dokonale ochráněna svou zemí, společností, přáteli a láskou, a netuší, že v okamžiku smrti ji nikdo z nich nezachrání." Tomu se říká májá. Ale lidé tomu nevěří.. V iluzi máji dokonce ani nevěří, že spasení má nějaký význam. Spasení. Spasení znamená záchrna od tohoto opakovaného cyklu zrození a smrti. To je pravé spasení. Ale lidé o tom nic neví. (čtení): "Zákony hmotné přírody jsou tak mocné, že nic z našich hmotných vlastnictví nedokážeme zachránit z krutých rukou smrti." Každý to ví. A to je ten náš pravý problém. Kdo se nebojí smrti? Každý se jí obává. Proč? Protože jakákoli živá bytost nemá zemřít. Je věčná, a proto zrození, smrt, stáří a nemoc jsou pro ni přítěží. Protože je věčná, nerodí se, na jāyate, a ten, kdo se nenarodil, nemůže ani zemřít, na mriyate kadācit. To je naše pravé postavení. Proto se bojíme smrti. To je náš přirozený sklon.

Abychom se tedy zachránili před smrti... To je prvořadá povinnost lidstva. My šíříme učení tohoto hnutí pro vědomí Krišny pouze za tímto účelem. Každý by se o takovou věc měl zajímat. To je pokyn ze šáster. Ti, kdo nás ochraňují... Vláda, otec, učitel, ti všichni ochraňují děti. Měli by vědět, jak ochránít svět před... Na mocayed yaḥ samupeta mṛtyum. Ale kde tuto filozofii ve světě najdeme? Takovu filozofii nikde nenajdete. Pouze toto hnutí pro vědomí Krišny se snaží šířit tuto filozofii, nej jen tak rozmařile, ale podle autorizovaných šáster, védské literatury, autorit. To je tedy naše prosba. Otevíráme různá střediska po celém světě, abychom prospěli lidské společnosti, která nezná cíl života, neví, že po smrti přijde další život. Takové věci nikdo nezná. Další život bezpochyby existuje, a můžete se na něj připravit už v tomto životě. Můžete jít na vyšší planetární systémy, kde získáte větší pohodlí, hmotné pohodlí. Můžete zůstat zde a být lépe zabezpečeni. Myslíme tím lepší zabezpečení hmotného života. Tak jako se říká,

yānti deva-vratā devān
pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
mad-yājino 'pi yānti mām
(BG 9.25)

Můžete se tedy připravit na lepší život na nebeských planetách nebo v lepší společnosti v tomto světě nebo můžete jít na planety ovládané duchy a jinými přízraky. Nebo můžete jít na planetu, kde žije Krišna. Všechno je pro vás otevřené. Yānti bhūtejyā bhūtāni mad-yājino 'pi yānti mām. Zkrátka se jen na to musíte připravit. V mládí jste podobně také vzděláváni - někdo bude inženýrem, někdo bude lékařem, někdo právníkem a mnozí další budou jinými profesemi - připravují se na to vzděláváním, a stejně tak se můžete připravit i na svůj příští život. Není těžké to pochopit. Ale lidé nevěří v příští život, ačkoli to dává velký smysl. Příští život ve skutečnosti existuje, protože to říká Krišna, a my můžeme pochopit tuto filozofii, to, že existuje příští život, s pomocí trochy inteligence. Náš návrh tedy zní, "Jestliže se máte připravit na váš příští život, proč tedy rovnou nezkusit připravit se na cestu zpátky domů, zpátky k Bohu? To je náš návrh.