CS/BG 9.25

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DEVÁTÁ: Nejdůvěrnější poznání
BG 9.24 BG 9.24 - BG 9.26 BG 9.26
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 25

यान्ति देवव्रता देवान्पितॄन्यान्ति पितृव्रताः ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥२५॥
yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām

Překlad slovo od slova

yānti — jdou; deva-vratāḥ — uctívatelé polobohů; devān — k polobohům; pitṝn — k předkům; yānti — jdou; pitṛ-vratāḥ — uctívatelé předků; bhūtāni — k duchům; yānti — jdou; bhūta-ijyāḥ — uctívatelé duchů; yānti — jdou; mat — Moji; yājinaḥ — oddaní; api — ovšem; mām — ke Mně.

Překlad

Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy; ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům; ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mě, budou žít se Mnou.

Význam

Pokud se chce někdo dostat na Měsíc, Slunce nebo nějakou jinou planetu, může svého vytouženého cíle dosáhnout dodržováním příslušných zásad, které k tomu Vedy doporučují — například metodou odborně zvanou darśa-paurṇamāsī. To vše je důkladně popsáno v části Ved pojednávající o činnostech s vidinou jejich plodů, kde se doporučuje příslušné uctívání polobohů, kteří sídlí na různých nebeských planetách. Konáním určité yajñi lze zase dospět na planety Pitů. Také je možné dostat se na některou z mnoha planet duchů a stát se Yakṣou, Rakṣou nebo Piśācou. Uctívání Piśāců se nazývá černé umění nebo černá magie. Mnoho lidí se tím zabývá a myslí si, že se jedná o něco duchovního, ale tyto činnosti jsou zcela materialistické. A čistý oddaný, který uctívá pouze Nejvyšší Osobnost Božství, nepochybně dosáhne vaikunthských planet a Kṛṣṇaloky. Je to snadné pochopit z tohoto důležitého verše, když pouhým uctíváním polobohů lze dosáhnout nebeských planet, uctíváním Pitů dospět na planety těchto předků a provozováním černého umění na planety duchů, proč by se čistý oddaný neměl dostat na planetu Kṛṣṇy či Viṣṇua? O úchvatných planetách, na kterých žije Kṛṣṇa a Viṣṇu, bohužel mnozí lidé nevědí, a to se stává příčinou jejich poklesnutí. Dokonce i impersonalisté vždy poklesnou z brahmajyoti. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto rozdává celé lidské společnosti velkolepé poselství, že pouhým zpíváním mantry Hare Kṛṣṇa lze v tomto životě dosáhnout dokonalosti a vrátit se domů, zpátky k Bohu.


BG 9.24 BG 9.24 - BG 9.26 BG 9.26