CS/Prabhupada 0029 - Budha podvedl démony

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Budha podvedl démony
- Prabhupāda 0029


Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 3, 1970

Pán Buddha tedy oklamal démony. Proč je oklamal? Sadaya-hṛdaya darśita-paśu-ghātam. Byl velice soucitný. Bůh vždy soucítí se všemi živými bytostmi, protože všichni jsou Jeho syny. Tito darebáci tehdy zabíjeli bez omezení, zkrátka jen zabíjeli zvířata... A kdybyste se zeptali, "Hej, proč zabíjíš ta zvířata?" okamžitě by vám řekli, "No to víš, je to napsané ve Védách: paśavo vadhāya sṛṣṭa." Zabíjení zvířat je popsané ve Védách, ale za jakým účelem? Kvůli ověření učinnosti védských manter. Zvíře mělo být uvrženo do ohně a pomocí védských manter mělo být oživeno. To je oběť, zvířecí oběť. Ne za účelem pojídání zvířat. Proto v tomto věku Kali, Čaitanja Maháprabhu zakázal jakékoli druhy obětí neboť nenajdeme nikde zkušeného bráhmanu, který by dovedl recitovat tyto mantry a vyzkoušet, že tyto védské mantry mohou přivést obětované zvíře zpět k životu. Jde o to...Před vykonáváním jagji, oběti, je síla mantry vyzkoušena během zvířecí oběti, kdy je zvířeti opět dán nový život. Pak mohli všichni vidět, že ti kněží, kteří recitovali mantry, to dělali správně. Takto se to vyzkoušelo. Ne kvůli zabíjení zvířat. Ale tito darebáci, jen aby mohli zabít zvíře, citují, "Tady, tady je popsáno zabíjení zvířat." Tak jako v Kalkatě...Byli jste v Kalkatě? Je tam jedna ulice, College street. Teď se jmenuje jinak. Myslím, že teď se jmenuje Vidhan Raya (?). Tak jako... To je jedno, takže v této ulici je několik jatek. Tato jatka značí, že hinduisté si nekupují maso z muslimských obchodů Takové maso je nečisté. Přitom je to ta samá věc: výkal z jedné či druhé strany. Jedí maso a tvrdí, že hindusitický obchod je čistý, zatímco muslimský je nečistý. To jsou jen výplody mysli. A děje se to ve jménu náboženství. Proto...proto mezi sebou bojují: "Já jsem hinduista", "Já jsem muslim", "Já jsem křesťan". Nikdo neví nic o náboženství. Vidíte? Tito darebáci se vzdali náboženství. To, co dělají, není žádné náboženství. Pravé náboženství je tohle, vědomí Krišny, které učí, jak milovat Boha. Tak to je. To je náboženství. Jakékoli náboženství, ať už je to hinduismus, islám, křesťanství, pokud vyvíjíte lásku k Bohu, pak je vaše náboženství dokonalé.