CS/Prabhupada 0091 - Stojíte tu nazí

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0090
Následující stránka - Video 0092 Go-next.png

Stojíte tu nazí
- Prabhupāda 0091


Morning Walk -- July 16, 1975, San Francisco

Dharmádjakša: Dnes si konečně uvědomují svou chybu a studují smrt více, snaží se připravit lidi na smrt lépe. Ale tu jedinou věc, kterou jim řeknou, je, "Přijměte to." Jedinou věc, kterou jim dokážou říct, je "Zemřete. Tak to prostě jen přijměte s veselou náladou."

Prabhupáda: Já si však nepřeji zemřít. Proč bych měl být veselý? Vy darebáci, jen říkáte, "Buďte veselí." (smích) "S veselou náladou vás pak pověsí." (smích) Právník vám řekne, "Co se dá dělat. Prohráli jsme tenhle případ. Teď vás s veselou náladou pověsí." (smích)

Dharmádhjakša: To je vlastně celý účel moderní psychologie, přimět lidi zvyknout si na fakt, že musí zůstat v tomto hmotném světě, a že kdybyste náhodou chtěli tento hmotný svět opustit, všichni řeknou, že jste se zbláznili. "Ne, ne. Teď si musíte ještě více zvyknout na tyto hmotné podmínky."

Bahulášva: Učí vás přijmout zfrustrování životem. Učí vás, abyste přijali toto zfrustrování životem.

Prabhupáda: Proč zfrustrování? Jste velcí, učení vědci. Nedokážete to snad vyřešít?

Dharmadhjákša: Nedokáží to vyřešit, protože mají ty samé problémy.

Prabhupáda: Ta samá logika, "S veselou náladou budeš pověšen." Toť vše. Jakmile se objeví nějaký složitý problém, vzdají to. A raději spekulují o nějakém nesmyslu. Tak to je. Takové je jejich vzdělávání. Vzdělávání znamená atyantika-duḥkha-nivṛtti, konečné řešení veškerého neštěstí. To je vzdělání, ne že po nějakém čase řeknete, "Ne, můžete zemřít šťastně." A co je duhkha, neštěstí? Krišna to představuje takto: janma-mṛtyu-jarā-vyādhi duḥkha-doṣānu... (BG 13.9). Toto je vaše neštěstí. Snažte se ho vyřešit. A tomu se ve skutečnosti vyhýbají. Nedokážou zastavit smrt ani zrození ani stáří ani nemoc. A během této krátké doby života, zrození a smrti, se snaží stavět veliké, obrovské budoby, a v příštím životě se stanou krysou žíjící v tého budově. (smích) Příroda. Nemůžete se vyhnout zákonům přírody. Stejně jako se nedokážete vyhnout smrti, příroda vám podobně dá jiné tělo. Stanete se stromem u této univerzity. Budete tu stát po pět tisíc let. Chtěli jste být nazí. Teď nikdo nebude nic namítat. Můžete tu stát nazí.