CS/Prabhupada 0143 - Existují milióny a bilióny vesmírů

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0142
Následující stránka - Video 0144 Go-next.png

Existují milióny a bilióny vesmírů
- Prabhupāda 0143


Sri Isopanisad, Mantra 13-15 -- Los Angeles, May 18, 1970

"Ó můj Pane, udržovateli všeho živého, Tvá pravá tvář je zakryta Tvou oslnivou září. Laskavě ji prosím odstraň a ukaž Sám Sebe před Tvým čistým oddaným."

Toto je védský důkaz. Íšópanišad je Véda, je to část Jadžur Védy. A zde se říká, hiraṇmayena pātreṇa satyasya apihitam mukham. Tak jako slunce. Na sluneční planetě najdeme vládnocí Božstvo, jehož jméno je Vivasván. Tuto informaci jsme získali z Bhagavad gíty. Vivasvān manave prāha. Na každé planetě je tedy vládnoucí Božstvo. Tak jako na této planetě, ne-li Božstvo, aspoň tu je někdo jako prezident. V dřívějších dobách byl na této planetě pouze jeden král, až do dob Mahárádži Paríkšíta. Jeden král byl...Celá planeta byla pod vládou jediného praporu. Podobně na každé planetě najdeme vládnoucí Božstvo. Tady se říká, že nejvyšším vládnoucím Božstvém je Krišna, na duchovní, na nejvyšší duchovní planetě v duchovním nebi. Toto je hmotné nebe. V hmotném nebi je toto jeden z mnoha vesmírů. Existují milióny a bilióny vesmírů. A v těchto vesmírech exitují milióny a bilióny planet. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (Bs. 5.40). Jagad-aṇḍa. Jagad-aṇḍa znamená vesmír. Aṇḍa: je jako vejce, celý tento vesmír. A koṭi. Koṭi znamená stovky a tisíce. V tomto brahmadžjoti se nachází stovky a tisíce takových vesmírů, a uvnitř každého vesmíru se nachází stovky a tisíce planet. Podobně v duchovním nebi se nachází stovky a tisíce, nesčetné množství Vaikunth, planet. Každá planeta Vaikuntha je ovládána Nejvyšší Osobností Božství. Až na Krišnovu planetu jsou všechny ostatní vaikunthské planety ovládány Nárájanou, a každá Nárájana má jiné jméno, z nichž některá známe. Někdy mluvíme například o Pradjumnovi, Aniruddhovi, Sankaršanovi... Máme k dispozici pouze 24 jmen, ale existují mnohá další. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam (Bs. 5.33).

Tyto planety jsou pokryty září brahmadžjoti. A v této modlitbě se říká, hiraṇmayena pātreṇa satyasya apihitam. Apihitam znamená pokryta. Tak jako nemůžete vidět sluneční kotouč kvůli jeho oslnivé sluneční záři, podobně je to s Krišnovou planetou, tady ji máte na obrázku. Z Krišnovy planety také vychází záře. Musíme tedy překonat tuto záři. To je tato modlitba. Hiraṇmayena pātreṇa satyasya. Ta opravdová Absolutní Pravda, Krišna, Jeho planeta, jsou pokryty září Brahmanu. Oddaný se tedy modlí, "Laskavě ji prosím odstraň. Rozhrň ji, abych Tě mohl opravdu spatřit." Májávádští filozofové neví, že za touto brahmadžjoti se něco nachází. Zde je védský důkaz toho, že brahmadžjoti je jen něco jako zlatavá záře. Hiraṇmayena pātreṇa. To, co pokrývá tu pravou tvář Nejvyššího Pána. Tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu. "Ty jsi udržovatel, Ty se staráš. Laskavě se mi odhal, abych Tě mohl skutečně spatřit, Tvou tvář."