CS/Prabhupada 0208 - Přijměte ochranu u člověka, který je oddaný Krišny

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0207
Následující stránka - Video 0209 Go-next.png

Přijměte ochranu u člověka, který je oddaný Krišny
- Prabhupāda 0208


Lecture on SB 6.1.16 -- Denver, June 29, 1975

Vaišnava nikdy nedělá žádné hříšné činnosti, a cokoli udělal v minulosti je také odstraněno. To je řečeno Krišnou. Nebo jinými slovy, pokud se oddaně zaměstnáte ve službě Pánu, tak určitě budete osvobozen ze všech hříšných reakcí.

Tak jak je to možné? Yathā kṛṣṇārpita-prāṇaḥ. Prāṇaḥ, prāṇair arthair dhiyā vācā. Prāṇa, prāṇa znamená život. Ten kdo zasvětil svůj život službě Krišnovi, taková osoba. Jak toto zasvěcení života službou Krišnovi je možné dosáhnout? To také řečeno zde: tat-puruṣa-niṣevayā. Musíte přijmout útočiště osoby, která je oddaná Krišny a musíte jí sloužit. To znamená, že musíte přijmout oddaného, ​​pravého oddaného, ​​jak své vedení. Toto je náš proces. Rūpa Gosvāmī řekl v Bhakti-rasāmṛta-Sindhu, "První proces je, první krok je ādau gurvāśrayam přijmout gurua." Přijmout Gurua znamená, přijmout Krišnova zástupce. Ten kdo není Krišnův zástupce, on se nemůže stát guruem. Guru neznamená, že nějaký hlupák se může stát guruem. Ne. Pouze tatpuruša. Tat-puruṣa znamená osoba, která přijala Nejvyšší Božskou Osobu jako všechno. Tat-puruṣa -niṣevayā. To znamená Vaišnava, čistý oddaný. Takže není to velmi těžké. Milostí Krišny existují čistý oddaný, takže člověk musí přijmout jeho útočiště. Ādau gurvāśrayam. Then sad-dharma-pṛcchāt: po přijetí pravého duchovního učitele, člověk by měl být zvědavý se naučit co je věda o Krišnovi. Sad-dharma-pṛcchāt sādhu-mārga-anugamanam. A toto Krišna vědomí znamená, člověk musí následovat ve šlépějích čistých oddaných, sadhu-mārga-anugamanam.

Takže kdo jsou ti Sádhuové? To je také zmíněno v śāstre, to jsme už probírali.

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
(SB 6.3.20)

Těch ... dva ..., dvanáct osobností je zmíněných speciálně jako mahājanové, oni jsou autorizovaní, praví guruové, a vy musíte následovat jejich cestu. Není to těžké. Takže Svayambhū znamená Pán Brahma. Svayambhūḥ nāradaḥ śambhuḥ. Śambhu znamená Pán Siva. Takže každý z nich ... Z dvanácti mahājanú, čtyři jsou velmi prominentní. To jsou Svayambhū, Brahma, a dále śambhuḥ, Pán Šiva, a pak kumāraḥ. A je tam i další sampradāya, Śrī sampradāya, přicházející od Lakṣmījī. Takže my musíme přijmout duchovního učitele, kteří striktně následuje jednu z těchto čtyř duchovních posloupností. Pak bychom měli být výherce. Pokud přijmeme takzvaného gurua, tak pak to nebude možné. Musíme přijmout duchovního učitele v duchovní posloupnosti. Proto se zde doporučuje tat-puruṣa-niṣevayā: abychom mu sloužili s vírou a upřímně. Pak budeme sloužit svému cíli. A pokud přijmete tuto linii činností, zasvěcení života Krišnovi a neustále budete zaměstnán ve službě Krišnovi pod vedením tat puruṣa- znamená to ten kdo nemá žádnou jinou práci než kázat Kršna vědomí, pak bude náš život úspěšný. Osvobodíme se od všech hříšných reakcí, a aniž bychom se očistili ... Protože Krišna, nebo Bůh, je čistý. Arjuna řekl, Paramo brahma param brahma pavitraṁ Paramo Bhavan: "Můj drahý Krišna, Ty jsi nejčistší." Takže dokud nejsme čistí nemůžeme jít ke Krišnovi. Toto je výrok v śāstre. Aniž byste se stali ohněm nemůžete vejít do ohně. Podobně, aniž bychom se stali zcela čistými, nemůžete vejít do Božího králoství. To je přijato všemi náboženskými systémy. Křesťanský systém je také takový, že aniž bychom se stali čistí nemůžeme vejít do Božího králoství.