CS/Prabhupada 1057 - Bhagavat Gíta je známá také jako Gítopanišad, Esence Védskeho Poznání

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 1045
Následující stránka - Video 1058 Go-next.png

Bhagavad-gita is Known also as Gitopanisad, the Essence of Vedic Knowledge - Prabhupāda 1057


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Prabhupáda: Vzdávám své uctivé poklony mému duchovnímu učiteli, který otevřel mé oči pochodní poznání, které byly zaslepeny temnotou nevědomosti. Kdy Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, který započal v tomto hmotném světě misi pro vyplnění touhy Pána Čaitanyu, mi dá útočiště pod svými lotosovými nohama? Vzdávám své uctivé poklony lotosovým nohám mého duchovního učitele a všem předchůdcům cesty oddané služby. Vzdávám své uctivé poklony všem Vaišnavúm a Šesti Goswámiom, spolu se Šrílou Rūpom Gosvāmīm, Šrílou Sanātanem Gosvāmīm, Raghunath Dáša Gosvāmīm, Jiva Gosvāmīm a jejich společníky. Vzdávám své uctivé poklony Sri Advaita Ācāryovi Prabhuovi, Śrī Nityānanda Prabhuovi, Srí Caitanya Maháprabhuovi a Jeho oddaným, na čele se Śrīvāsa Thákurem. Dále vzdávám své poklony lotosovým nohám Krišnu, Śrīmatī Rādhārāṇī a všem gópiím na čele s Lalitou a Viśākhou. Ó můj drahý Krišna, oceán milosti, Ty jsi přítelem nešťastných a původem stvoření. Ty jsi pánem pastýřů a milovníkem gópií, speciálně Rādhārāṇī. Vzdávám Ti své uctivé poklony. Vzdávám svou úctu Rādhārāṇī, jejíž pleť je jako tekuté zlato a která je Královnou Vrindávanu. Ty jsi dcera Krále Vṛṣabhānua a si velmi drahá Krišnovi. Vzdávám své uctivé poklony všem Vaišnavům, oddaným Pána. Oni mohou splnit přání každého tak jako strom přání a jsou plný soucitu vůči pokleslým duším. Vzdávám své poklony Srí Kṛṣṇa Caitanyovi, Prabhu Nityānandovi, Śrī Advaitovi, Gadādharovi, Śrīvāsovi Můj drahý Pane a duchovní energie Boha prosím Zaměstnej mě ve Tvé službě. Já jsem teď znepokojen touto hmotnou službou. Prosím Zaměstnej mě ve Tvé službě. Úvod ke Gītopaniṣad od A.C. Bhaktivedanta Svámího autor Šrímad-Bhágavatamu, Lehká Cesta na Jiné Planety, redaktor Návratu k Bohu atd. Bhagavad Gíta je známá také jako Gītopaniṣad, esence Védského poznání, a jedna z nejdůležitějších z různých Upanišad ve Védské literatuře. Tato Bhagavad Gíta, existuje mnoho komentářů v Angličtině a nač je potřeba dalšího anglického komentáře Bhagavad Gíty může být vysvětleno následujícím způsobem. Jedna ... Jedna paní z Ameriky, Mrs. Charlotte Le Blanc mě požádala abych doporučil anglické vydání Bhagavad Gíty, kterou si může přečíst. Samozřejmě v Americe je tak mnoho vydání anglické Bhagavad Gíty, ale ty co jsem doposud viděl, ne pouze v Americe, ale také v Indii, ani o jedné nelze přísně tvrdit, že je autoritativní, protože skoro každá z nich prezentuje vlastní názor skrze komentář Bhagavad Gíty aniž by se dotkly ducha Bhagavad Gíty takové jaká je. Duch Bhagavad Gíty je vyjádřen v Bhagavad Gítě samotné. Je přesně jako toto. Pokud si chceme dát určitý druh léku, tak pak musíme následovat určitý návod zmíněný na etiketě toho léku. Nemůžeme si dávat nějaký lék podle našeho návodu nebo návodu od přítele, ale musíme si dávat lék podle návodu. který je na štítku lahvičky a tak jak to je určeno lékařem. Podobně, Bhagavad Gita se má přijímat nebo akceptovat tak jak to je určeno vypravěčem samotným.