CS/Prabhupada 1064 - Pan žije uvnitř srdce každé živé bytosti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 1063
Následující stránka - Video 1065 Go-next.png

The Lord Lives Within the Core of Heart in Every Living Being - Prabhupāda 1064


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Nejlépe vědomí bude vysvětleno v Bhagavad gítě v kapitole kde jsou vysvětleny rozdíly mezi jīvou a īśvarom. Kṣetra-kṣetra-jña. Tato kṣetra-jña byla také vysvětlena, že Pán je také kṣetra-jña nebo vědomi, a jīvy nebo živé bytosti, oni mají také vědomí. Ale rozdíl je v tom, že živé bytosti jsou si vědomy ve svých omezených tělech, ale Pán si je vědomi všech těl. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Pán žije uvnitř srdce každé živé bytosti, proto si je vědom fyzických pohybů, činností konkrétní jívy. Neměli bychom na to zapomínat. Je také vysvětleno, že Paramātmā nebo Nejvyšší Božská Osoba žije v srdci každého jako Íšvara, jako vládce a dává pokyny. On dává pokyny. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭhaḥ (BG 15.15). Je v srdci každého, a dává pokyny aby člověk konal to po čem touží. Živá bytost zapomíná co má dělat. Se všeho nejprve se rozhoduje jednat určitým způsobem, a pak je zapleten v činnostech a reakcích své vlastní karmy. Ale pak jak opustí jeden druh těla, když vstoupí do jiného druhu těla ... Tak jako když vyměníme jeden druh oblečení za jiný druh oblečení, podobně, to je vysvětleno v Bhagavad gítě, že vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22). Tak jak si někdo mění různé oblečení, podobně živé bytosti také mění různá těla, převtělování duše, a nést s sebou akce a reakce za své minulé činnosti. Takže tyto aktivity lze změnit, když je živá bytost v kvalitě dobra, a při zdravém rozumu, a pochopí, jaký typ aktivit by měla přijmout, a pokud tak učiní, pak může být změněna celá akce a reakce za jeho minulé činnosti. Proto karma není věčná. Ostatní věci, ze čtyř, pěti položek - īśvara, jīva, prakṛti, kāla, and karma - Tyto čtyři položky jsou věčné, zatímco karma, záležitost známá jako karma, ta není věčná.

Nyní vědomi Íšvara, nejvyšší vědomí Íšvara, a rozdíl mezi nejvyšším vědomím Íšvarem nebo Pánem a živými bytostmi je, za současných okolností takový. Vědomí, vědomí obou, Pána a živých bytostí oni jsou, tyto vědomí jsou transcendentální. Není to tak, že by toto vědomí bylo vytvořeno z kontaktu z hmotou. To je chybná myšlenka. Teorie, že vědomí se vyvíjí v důsledku určitých materiálních podmínek není přijata Bhagavad Gitou. To nemůže být pravda. Vědomí může být zkresleně odražené kvůli překrytí hmotnými podmínkami, tak jako když světlo svítí přes barevné sklo, se může zdát, že je také barevné. Podobně, vědomí Pána, není materiální ovlivněno. Nejvyšší Pán Kršna říká mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Když On sestoupí do hmotného světa, Jeho vědomí není hmotně ovlivněno. Pokud by bylo Jeho vědomí hmotně ovlivněno, nemohl by mluvit o transcendentálním předmětu Bhagavad-gíty. Člověk nemůže říkat nic o transcendentálním světě aniž by byl osvobozen od materiální kontaminovaného vědomí. Takže Pán nebyl materiální kontaminován. Ale naše vědomí je momentálně hmotně znečištěné. Takže celá věc je o tom, jak učí Bhagavad gíta, musíme očistit hmotně znečištěné vědomí, a v tomto očištěném vědomi to bude fungovat. To nás učiní šťastnými. Nemůžeme to zastavit. Nemůžeme zastavit naše činnosti. Tyto činnosti musí být očištěny. A tyto očištěné činnosti se nazývají bhakti. Bhakti znamená, že tyto činnosti vypadají jako běžné činnosti, ale oni nejsou znečištěné. To jsou očištěny činnosti. Takže člověk v nevědomosti může vidět, že oddaný pracuje jako obyčejný člověk, ale člověk s nedostatečným poznáním, neví, že činnosti oddaného nebo činnosti Pána, nejsou znečištěny nečistým hmotným vědomím, nečistota tří gun, síly přírody, ale transcendentální vědomí. Naše vědomí je hmotně znečištěné, měli bychom o tom vědět.