DA/Prabhupada 0020 - At forstå Krishna er ikke så let

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0019
Næste side - video 0021 Go-next.png

To Understand Krishna Is Not So Easy Thing -
Prabhupāda 0020


Arrival Lecture -- Miami, February 25, 1975

At forstå Krishna er ikke så let.

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścid vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Ud af mange tusinde, millioner af mennesker, er en enkelt ivrig efter at lykkes med sit liv. Ingen er interesserede. De ved praktisk talt ikke, hvad det vil sige at lykkes med sit liv. I den moderne civilisation, tænker alle, "Hvis jeg får en god kone en smart bil og en god lejlighed, så har jeg succes." Det er ikke succes. Det er midlertidigt. Virkelig succes er at komme ud af Mayas kløer, i betydningen af dette materielle betingede liv som oplever fødsel, død, alderdom og sygdom. Vi gennemgår mange forskellige slags liv, og denne menneskelig livsform er en god chance for at slippe ud af denne kæde af skiftende kroppe den ene efter den anden. Sjælen er evig og lyksalig, fordi den er del og eje af Krishna, Gud, sac-cid-ananda, evig, fuld af lykke, fuld af viden. Uheldigvis, skifter vi mellem forskellige kroppe i dette materielt betingede liv, men vi bliver ikke placeret på den åndelige platform igen, hvor der ikke er fødsel, ikke død. Der er ingen videnskab. Forleden dag kom der en psykiater for at besøge mig. Og hvor er din uddannelse for at forstå sjælen, hans oprindelige position? Så praktisk talt hele verden er i mørke. De er interesserede i en livslængde på halvtreds, tres eller hundrede år, men de ved ikke, at vi er evige, lyksalige og fulde af viden, og at det er på grund af denne materielle krop, at vi bliver ramt af fødsel, død, alderdom og sygdom. Og dette foregår løbende.

Så Sri Caitanya Mahaprabhu fremkom på grund af Sin store medlidenhed med de faldne sjæle. Krishna kommer også. Men Krishna er ikke så liberal. Krishna giver det forbehold at "først må du overgive dig. Så vil jeg tage ansvaret for dig." Men Caitanya Mahaprabhu er mere barmhjertig end Krishna, selvom Krishna og Caitanya Mahaprabhu er den samme. Så med Caitanya Mahaprabhus barmhjertighed kan vi let forstå Krishna. Så Caitanya Mahaprabhu er til stede her. Du må tilbede Ham. Det er ikke så svært. Yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam, yajñaiḥ saṅkīrtanam (SB 11.5.32). Chant simpelthen Hare Krishna mantraet og hvad end du har at tilbyde, ofrer du til Caitanya Mahaprabhu. Han er meget venlig. Han bliver ikke fornærmet. Radha-Krishna tilbedelse er en smule svært. Vi må tilbede Ham med stor ærefrygt og ærbødighed. Men Caitanya Mahaprabhu er frivilligt kommet for at befri de faldne sjæle. En lille smule tjeneste, så bliver Han tilfreds. han vil blive tilfreds. Men forsøm ham ikke. For selvom Han er meget venlig og medfølende, betyder det ikke at vi må glemme Hans position. Han er Guddommens Højeste Personlighed. Så vi bør tilbyde Ham meget stor respekt, så vidt muligt... Men fordelen er at Caitanya Mahaprabhu ikke tager nogen offence. Og at tilbede Ham og tilfredsstille Ham er meget let. Yajnaih sankirtanaih prayair yajanti hi su-medhasah. Chant simpelthen Hare Krishna maha-mantraet og dans, og Caitanya Mahaprabhu vil blive meget tilfreds. Han introducerede denne sang og dans og det er den letteste måde at realisere Gud. Så så vidt muligt....hvis det er muligt, så 24 timer. Hvis det ikke er muligt, så i det mindste fire gange, seks gange, chant Hare Krishna mantraet foran Caitanya Mahaprabhu, og du vil opnå succes i dit liv. Det er fakta.