DA/Prabhupada 0483 - Hvordan kan du tænke på Krishna uden at have udviklet kærlighed til Krishna?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0482
Næste side - video 0484 Go-next.png

Hvordan kan du tænke på Krishna uden at have udviklet kærlighed til Krishna?
- Prabhupāda 0483


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Så at tænke på Kṛṣṇa, det er processen, Kṛṣṇa-bevidsthed. Og mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ, hvis du praktiserer dette yoga-system, Kṛṣṇa-bevidsthed, hvordan? betyder "at søge beskyttelse hos en som har kontakt til Mig." Mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ betyder direkte i kontakt med Ham. Så er du direkte i kontakt med Ham så snart du tænker på Ham, Hans form. Men med mindre man søger beskyttelse hos en åndelig mester som kender til Ham, så kan man ikke koncentrere sig i længere tid. Det vil ikke vare ved. Derfor skal man høre fra en person som kender til Kṛṣṇa. Så vil ens sind fortsat kunne koncentrere sig om Kṛṣṇa. Man handler i alt efter Hans direktion. Dit liv skal formes på en sådan måde under ledelse af den åndelige mester. Så du kan udføre dette yoga-system perfekt. Og hvad er dette yoga-system? Det yoga-system er forklaret i Bhagavad-gītā i det sjette kapitel, sidste vers. Yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā: (BG 6.47) " En person som altid tænker på Mig," mad-gata, "han er en første-klasses yogi." Mange steder står der. Premāñjana-cchurita. Hvordan kan man tænke på Kṛṣṇa hvis man ikke udvikler kærlighed til Kṛṣṇa? Ligesom Rādhārāṇī. Rādhārāṇī, Hun kom. Hun var gift, og i husholder-livet, men Hun er kommet til Kṛṣṇa for at tilbede Ham. På samme måde må vi altid placere Kṛṣṇa i vores sind, tænke på Ham. Så vil denne proces, mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ, "Under Min beskyttelse, eller Min repræsentants, når du forstår samagram, perfekt, så vil dit liv blive succesfuldt." Asaṁśayam: "Uden tvivl." Ikke kun fordi din åndelige mester siger at "Kṛṣṇa er Guddommens Højeste Personlighed." Nej. Hvis du har nogen tvivl, så stil spørgsmål, forsøg at forstå. Det er et faktum, at Han er Gudommens Højeste Personlighed, uden tvivl. Men hvis du har nogen tvivl, så kan du rydde dem af vejen. Asaṁśayam. På den måde, hvis man praktiserer dette yoga-system, Kṛṣṇa-bevidsthed, det højeste af alle yoga-systemer, asaṁśayam samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi (BG 7.1), så vil du forstå Kṛṣṇa, eller Guddommens Højeste Personlighed, fuldt ud, uden tvivl, og dit liv vil blive en succes. Tak. (De hengivne gør obeisances.)