DA/Prabhupada 1058 - Fortælleren i Bhagavad Gita er Herren Sri Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna - Prabhupāda 1058


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Fortælleren i Bhagavad Gita er Herren Sri Krishna Han nævnes på hver eneste side i Bhagavad Gita som den Højeste Personlige Guddom, Bhagavan Bhagavan kan selvfølgelig bruges til at betegne enhver kraftfuld person eller mægtig halvgud Men i her anvendes Bhagavan udelukkende til at betegne Sri Krishna, en mægtig personlighed Og vi må forstå Herren Sri Krishna, som bekrætet af alle acharyaerne, jeg mener selv Sankara, Ramanuja, Madhvacharya Jeg mener, selv Śaṅkarācārya, Rāmānujācārya, Madhvācārya, Nimbarka Swami og Sri Chaitanya Mahaprabhu og mange andre. I Indien er der mange autoritative lærde og acharyaer, Jeg mener, autoriteter i vedisk viden. Og alle sammen, inklusiv Sankaracharya, har de accepteret Sri Krishna som den Højeste Personlige Guddom. Herren har også selv i Bhagavad Gita etableret sig som den Højeste Personlige Guddom. som den Højeste Personlige Guddom i Bhagavad Gita Også i Brahma Samhita og alle Puranaerne, især i Bhagavat Purana, accepteres Han som sådan. kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Så derfor bør vi forstå Bhagavad Gita som den er ifølge den Personlige Guddom selv.

Så i fjerde kapitel af Bhagavad-gītā siger Herren:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)
evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ parantapa
(BG 4.2)
sa evāyaṁ mayā te 'dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto 'si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
(BG 4.3)

Her gives der udtryk for... Herren sagde til Arjuna at, Denne yoga, dette yoga system, Bhagavad Gita blev først forklaret af sol guden til Manu. og solguden forklarede det til Manu Og Manu forklarede det til Iksvaku og på den måde, gennem discipelrækken, fra den ene til den anden, bliver dette yoga system forklaret. Men i tidens løb gik dette system tabt, og derfor forklarer jeg igen det samme yoga system til dig, nøjagtigt det samme yoga system fra Bhagavad Gita eller Gitopanishad. Fordi du er Min hengivne og kære ven, kan kun du forstå det. Så Bhagavad Gitas betydning er en afhandling, der er særligt beregnet for Herrens hengivne. Der findes tre klasser af transcendentalister, nemlig jnanien, yogien og bhaktaen. Eller upersonalisten, meditatøren eller de hengivne. Så her forklares det tydeligt - Herren siger til Arjuna, at "Jeg fortæller dig dette, eller jeg gør dig til det første led i parampara eller discipelrækken, fordi den gamle parampara eller discipelrække blev brudt, så derfor ønsker jeg at nedsætte en anden parampara i den samme række som i sin tid kom fra sol guden og ned til andre osv. Så her er meddelelsen til dig, tag den nu og giv den videre. Du er nu autoriteten udi at forstå Bhagavad Gita. Du må nu videregive dette yoga system Du bliver nu autoriteten i at forstå Bhagavad GIta Så her får vi at vide, at Bhagavad Gita især bliver fortalt til Arjuna, Herrens hengivne, der studerer direkte under Krishna Og ikke bare det, men han er også forbundet med Krishna som en ven. Bhagavad Gita kan derfor forstås af en person, der har samme kvaliteter som Krishna, hvilket betyder at han må være en hengiven. Han må være i et forhold, et direkte forhold til Herren.