DA/Prabhupada 1059 - Alle har et særligt forhold til Herren

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Everyone has got a Particular Relationship with the Lord - Prabhupāda 1059


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Så snart man bliver Herrens hengivne har man et direkte forhold til Herren Det er en lang historie, men kort kan det siges at der er fem grundliggende forhold man kan have til den Højeste Personlige Guddom Først er der et passivt forhold eller man kan have et aktivt forhold man kan være hengiven som Guds ven eller man kan være hengiven som Guds forældre og man kan have et amorøst forhold til Herren Så Arjuna var hengiven i et forhold til Herren som Hans ven Herren kan blive ens ven Der er selvfølgelig stor forskel på det venskab og de venskaber vi har i den materielle verden Her er der tale om et transcendentalt venskab som... ikke at alle har det forhold til Herren Alle har et særligt forhold til Herren og dette særlige forhold realiseres når man bliver perfekt i hengiven tjeneste På nuværende tidspunkt har vi ikke alene glemt den Højeste Herre men vi har også glemt vort evige forhold til Herren Hvert eneste levende væsen, ud af man millioner og milliader af levende væsener, hvert eneste af dem har et særligt forhold Herren for evigt Det kaldes svarupa... Svarupa Og gennem den hengivne tjenestes proces kan man gendanne denne svarupa Dette stadie kaldes svarupa siddhi, perfektionen af ens konstitutionelle position So Arjuna var en hengiven og havde forbindelse med den Højeste Herre som ven Så denne Bhagavad Gita blev forklaret for Arjuna, oh hvordan accepterede Arjuna den?

Det skal vi også notere os, hvordan Arjuna godtog Bhagavad Gita nævnes i 10. kapitel Ligesom:

arjuna uvāca
paraṁ brahma paraṁ dhāma
pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam
ādi-devam ajaṁ vibhum
āhus tvām ṛṣayaḥ sarve
devarṣir nāradas tathā
asito devalo vyāsaḥ
svayaṁ caiva bravīṣi me
(BG 10.12-13)
sarvam etad ṛtaṁ manye
yan māṁ vadasi keśava
na hi te bhagavan vyaktiṁ
vidur devā na dānavāḥ.
(BG 10.14)

Her siger Arjuna efter at have hørt Bhagavad Gita fra den Højeste Personlige Guddom Han godtager Krishna som param brahma, den Højeste Brahman Brahman. Ethvert levende væsen er Brahman men det højeste levende væsen eller den Højeste Personlige Guddom er den Højeste brahman eller det suveræne levende væsen og param dhama. Param dhama betyder at Han er det højeste tilflugtssted for alle. og pavitram. Pavitrm betyder, at Han er fri for materiel besmittelse Og Han tiltales som purusam. Purusam betyder den højeste nyder. Sasvatam, sasvatam betyder fra den første begyndelse, Han er den første person. divyam, transcendental, devam, den Højeste Personalige Guddom ajam, aldrig født, vibhum, den mægtigste Man kan godt tvivle, at eftersom Krishna var Arjunas ven så Arjuna sagde alle de ting til sin egen ven Men Arjuna, blot for at stilne den slag tvivl i sindet hos Bhagavad Gitas læsere han understreger sin position ved at henvise til forrige autoriteter Han siger, at Herren Sri Krishna godtages som den Højeste Personlige Guddom ikke bare af ham selv, Arjuna, men han accepteres også af autoriteter som Narada, Devala, Vyasa, Disse personer er store personligheder udi distributionen af vedisk viden De bliver godtaget af alle acharyaer Arjuna siger derfor, hvad du end har fortalt mig indtil nu, så godtager jeg det som fuldkommen perfekt