DA/Prabhupada 1064 - Herren lever i hjertet på hvert eneste levende væsen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Lord Lives Within the Core of Heart in Every Living Being - Prabhupāda 1064


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Den Højeste bevidsthed, det vil blive forklaret i Bhagavad GIta i det kapitel, hvor forskellen på jivaen og Isvara bliver forklaret. Kṣetra-kṣetra-jña. Denne kṣetra-jña er blevet forklaret, at Herren er også kṣetra-jña, eller bevidst, og jivaerne, eller de levende væsener, de er også bevidste. Men forskellen er, at det levende væsen er bevidst omkring sin begrænsede krop. og Herren er bevidst om alle kroppe. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Herren bor i hvert eneste levende væsens hjerte. 'Han er derfor bevidst om de psykiske bevægelser, handlinger, i en særlig jiva. Det må vi ikke glemme. Det bliver også forklaret, at Paramātmā, eller den Højeste Personlige Guddom, befinder sig i hjertet på enhver som Isvara. som den, der styrer og giver vejledning. Han giver vejledning. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭhaḥ (BG 15.15). Han er situeret i alles hjerter, og giver vejledning til at handle som de vil. Det levende væsen glemmer, hvad han skal gøre. Først bestemmer han sig for at handle på en særlig måde og så blever han indviklet i aktionerne og reaktionerne på sit eget karma. Men efter at have opgivet en slags krop, får han en anden slags krop... Ligesom vi opgiver en slags beklædning til fordel for en anden beklædning. på samme måde bliver det forklaret i Bhagavad gIta, vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22). Så ligesom vi skifter vores beklædning, på samme måde skifter de levende væsener deres forskellige kroppe. sjælevandring i overenstemmelse med de foregående aktioner og reaktioner på hans handlinger Så man kan forandre sine handlinger når man er i godhedens kvalitet, i normal tilstand, og man forstår hvilke slags handlinger man bør gøre. og når man gør det, kan man forandre alle aktioner og reaktioner på sine tidligere handlinger. Karma er derfor ikke evig. De andre, af de fire, fem emner - īśvara, jīva, prakṛti, kāla, og karma— Disse fire er evige, hvorimod karma, emnet karma, det er ikke evigt.

Den bevidste Isvara, den suverænt bevidste Isvara, og forskellen på den højest bevidste Isvara, eller Herren, og det levende væsen, under de nuværende omstændigheder, er på den måde. Både Herrens og de levende væseners bevidsthed, de er, denne bevidsthed er transcendental. Og det er ikke sådan, at denne bevidsthed opstår fra materien. Det er en forkert ide. Teorien om at bevidsthed udvikles under særlige materielle omstændigheder, forbindelser, bliver ikke godtaget i Bhagavad Gita. Det kan ikke lade sig gøre. Bevidstheden kan blive forvrænget ved tildækning af materielle omstændigheder ligesom lys reflekteret gennem et farvet glas, kan synes som den farve, på samme måde, Herrens bevidsthed er ikke materielt påvirket Den Højeste Herre, ligesom Krishna, Han siger, at mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Når Han nedstiger til den materiele verden er Hans bevidsthed ikk materielt påvirket. Var Hans bevidsthed materielt påvirket, ville Han ikke egne sig til at tale om Bhagavad Gitas transcendentale emner. Man kan intet sige om den transcendentale verden uden at være fri for materielt besmittet bevidsthed Så Herren er ikke materielt besmittet. Men vores bevidsthed er på nuværende tidspunkt materielt besmittet. Så alt hvad Bhagavd Gita lærer os, vi bliver nødt til at rense vores materielt besmittet bevidsthed, og det er ren bevidsthed, så vil handlinger blive gjort, der vil gøre og lykkelige. Vi kan stoppe. Vi kan ikke ophøre med vores handlinger. Handlingerne må renses. Og disse rensede handlinger kaldes bhakti. Bhakti betyder, de forekommer som almindelige handlinger, men de er ikke besmittede handlinger. De er rensede handlinger. Så for en uvidende person kan det synes som om, at en hengiven arbejder som enhver anden, men det er en person med meget ringe viden, han kender intet en hengivens handlinger eller Herrens handlinger, for de er ikke forurenet af den urene bevidsthed om materien, forurenet af de tre gunaer, naturens kvaliteter, men transcendental bevidsthed. Så vores bevidsthed er materielt forurenet, det må vi vide