ET/Prabhupada 0064 - Siddhi tähendab elu täiuslikkus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0063
Next Page - Video 0065 Go-next.png

Siddhi Means Perfection of Life - Prabhupāda 0064


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Kecit tähendab "mõni". "Väga harva" "Mõni" tähendab "väga harva". Ei ole nii lihtne saada vāsudeva-parāyaṇāḥ'ks. Eile ma selgitasin, et Bhagavān, Kṛṣṇa, ütleb: yatatām api siddhānāṁ kaścid vetti māṁ tattvataḥ, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (BG 7.3). Siddhi tähendab elu täiuslikkus. Tavaliselt nad võtavad seda kui joogapraktika aṣṭa-siddhit - aṇimā, laghimā, mahimā, prāpti, siddhi, īśitva, vaśitva, prākāmya. Neid kutsutakse siddhideks, jooga-siddhideks. Jooga-siddhi tähendab, et sa saab muutuda väiksemast väiksemaks. Meie tegelik suurus on väga väga väike, Nii et läbi jooga-siddhi, vaatamata sellele materiaalsele kehale, võib joogi võtta vähima suuruse ja kuhu iganes ta pannakse, ta mahub välja. Seda kutsutakse aṇimā-siddhi. Samamoodi on mahimā-siddhi, laghimā-siddhi. Ta võib saada kergemaks kui vatitups. Joogid muutuvad nii kergeks. Indias on siiani joogisid. Loomulikult me nägime joogit lapsepõlves, ta tavatses mu isa juurde tulla. Ta ütles, et ta võib vaid mõne sekundiga minna igale poole. Ja mõnikord nad lähevad varahommikul Jagannātha Purīsse, Rāmeśvarami, Haridwari ja kastavad ennast erinevatesse Gangese ja muudesse vetesse. Seda kutsutakse laghimā-siddhi. Sa muutud väga kergeks. Ta ütles: "Me istume oma guruga ja lihtsalt puudutame. Me istume siin ja mõne hetke pärast istume teises kohas." Seda kutsutakse laghimā-siddhi. Niisiis on olemas palju jooga-siddhisid. Inimesi ajab selliste jooga-siddhide nägemine väga hämmeldusse. Aga Kṛṣṇa ütleb, yatatām api siddhānām: (BG 7.3) "Paljude selliste siddhade seas, kellel on jooga-siddhi," yatatām api siddhānām kaścid vetti māṁ tattvataḥ (BG 7.3), "mõni võib Mind mõista." Nii et keegi võib omandada mõne jooga-siddhi, aga siiski ei ole tal võimalik Kṛṣṇat mõista. See on võimatu. Kṛṣṇat saavad mõista ainult sellised isikud, kes on kõik Kṛṣṇale pühendanud. Seetõttu Kṛṣṇa tahab, nõuab, sarva-dharmān parityajya mām ekam śaraṇaṁ (BG 18.66). Kṛṣṇa on mõistetav vaid Tema puhastele pühendunutele, ei kellelegi teisele.