FA/Prabhupada 0511 - گرسنگی واقعی مربوط به روح است که غذای روحانی دریافت نمی کندLecture on BG 2.25 -- London, August 28, 1973

پس هر کس این بدن مادی را بسیار با اهمیت بپذیرد... درست مثل آنروز، بعضی حقه بازها آمدند. آنها بسیار مشتاق بودند که به این بدن غذا بدهند. کسانی که گرسنگی می کشند، قحطی زده.... گرسنگی ادراک بدنی از حیات. اما گرسنگی روحانی هم وجود دارد. ممکن است قحطی مادی وجود داشته باشد، اما واقعاً آن مشکلی نیست زیرا ترتیبات کافی برای نگهداری این بدن مادی وجود دارد. گرسنگی حقیقی مال روح است. روح غذای روحانی دریافت نمیکند. اینجا، این مجمع، برای غذا دادن به روح روحانی گرسنه برپا گردیده است. و به محض اینکه شما مقداری غذای روحانی دریافت کنید، مسرور خواهید شد. موقعیت این است. Yayātmā suprasīdati. تا زمانیکه غذای روحانی دریافت نکنید ارضای حقیقی روح نمیتواند وجود داشته باشد. مثال مشابه، درون قفس یک پرنده هست. اگر شما فقط خیلی خوب قفس را بشویید و بپوشانید و رنگ بزنید، و پرنده درون قفس فریاد زده ، گرسنگی بکشد، این چه تمدنی است؟ مشابها، ما ارواح روحانی، ما درون این بدن محبوس شده ایم، پس آرزوی طبیعی ما رها شدن از این اسارت است. به همان اندازه که پرنده تقلا میکند از زندان قفس آزاد شود. مشابهاً، ما هم همینطور، ما از محبوس بودن خوشحال نیستیم. دیروز ما از بهاگاواد-گیتا ، آموختیم که، موقعیت روح ساروا-گاتاه است. روح میتواند به همه جا برود. برای آنکه، آن آزادی دارد. آنهایی که بوسیله قدرتهای اسرار آمیز یوگایی پیشرفت روحانی دارند، آنها هم میتوانند هر کجا که میخواهند بروند. Aṇimā, laghimā siddhi هنوز در هند یوگی هایی هستند که، صبح زود، در چهار سرزمین استحمام میکنند: Hardwar, Jagannātha Purī, Rāmeśvaram, and Dvārakā. هنوز یوگیی هایی در آنجا هستند. ظرف یک ساعت، در چهار مکان استحمام میکنند. ساروا-گاتا، سرعت. آنها در یک مکان می نشینند، با تمرین یوگایی، ظرف چند دقیقه، بلند شده و در اینجا غوطه ور میشوند، در این آب. فرض کنید در لندن ، شما در رودخانه تایمز غوطه ور شده، و هنگامی که بالا می آیید در رود گنگ کلکته باشید. تمرینات یوگایی مثل آن وجود دارد. ساروا-گاتا. بنابراین روح روحانی آزادی بسیاری دارد،، ساروا-گاتا، هر کجا بخواهد میتواند برود. اما مانع این بدن است که با رهایی ما مقابله میکند. پس اگر شما از این بدن مادی خلاص شده و در بدن روحانی واقع شوید.... درست مثل نارادا مونی، او میتواند همه جا حرکت کند، او حرکت میکند، مشغولیت او این است. بعضی اوقات او به وایکونتهالوکا میرود یا مواقعی به این سیاره مادی می آید. او بدن روحانی دارد، او آزاد است به همه جا برود، فضانورد. آآنها سعی دارند با ماشین در فضا سفر کنند. هیچ نیازی به ماشین نیست. (BG 18.61). ماشین از مایا ساخته شده است. اما شما قدرت خود را دارید. خیلی هم سریع است. پس آن دچار مانع شده است.******* بنابراین شخص باید بسیار مراقب باشد ، چگونه روح را از اسارت این بدن مادی خارج کند. این باید اولین دغدغه ی ما باشد. اما کسانی که فقط نگران این بدن مادی هستند، آنها بهتراز حیوانات نیستند، گاوها و خرها. (SB 10.84.13).