FA/Prabhupada 0542 - خصوصیت گورو چیست؟ چگونه هرکس می تواند گورو شود؟Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

کریشنا در ش. ب. کنتو 11 فصل 17 آیه 27 می گوید. «آچارایا را به مانند من قبول کنید» چرا؟ آنچه من می بینم یک مرد است. فرزندانش او را پدر صدا می کنند و مانند یک مرد عادی است پس چرا باید در حد خداوند باشد؟ زیرا او چیزی می گوید که خداوند می گوید. همین و بس. هیچ چیز را تغییر نمی دهد. درست همان طور که خداوند کریشنا در ب. گ. فصل 18 آیه 66 می گوید. گورو می گوید به کریشنا یا همان خداوند تسلیم شوید. همان کلمات. ب. گ. فصل 18 آیه 45 گورو می گوید همواره به کریشنا فکر کنید و به او تسلیم شوید. به او دعا کنید وعابد او شوید. هیچ پیامی تغییر نمی کند. زیرا او همان چیزی را می گوید که شخصیت اعلای خداوند می گوید. هرچند که می بینید او از نظر مادی متولد شده است و مانند بقیه است. اما چون او همان حقیقتی که در "ودا"ها بین شده است را می گوید و یا تسط شخص خداوند بیان شده است، او گورو است. زیرا او چیزی را با خیالبافی تغییر نمی دهد. بنابراین او گورو است. این تعریف گورو است. خیلی ساده. چیتانیا ماها پرابهو از همه خواسته است که گورو بشوند همه. زیرا به وجود گورو نیاز است. دنیا پر از اراذل است. بنابراین گوروهای بسیاری نیاز است تا به آنها آموزش دهند. اما صلاحیت آن گورو چیست؟ چطور همه می توانند گورو شوند؟ این سوال بعدی است. زیرا همانطور که چیتانیا ماها پرابهو در چ. چ. مادهیا لیلا فصل 7 آیه 128 می گوید. " ای دشا" یعنی هرکجا که زندگی می کنید گورو شوید و آنها را نجات دهید. بر فرض دریک محله ی کوچک می کنید می توانید در آن محله گورو شوید و آن ها را رها کنید «چطور ممگن است؟ من هیچ تحصیلات و یا دانشی ندارم» «چطور می توانم گورو شوم و آنها را رها کنم؟» چیتانیا ماها پرابهو می گوید اصلاً سخت نیست چ. چ. مادهیا فصل 7 آیه 128 این صلاحیت شما است. اگر به سادگی پیام کریشنا را منتقل کنید گورو خواهید شد. شما آنچه کریشنا در ب. گ. فصل 18 آیه 66 می گوید شما ارشاد کنید. از همه درخواست کنید« لطفاً به کریشنا تسلیم شوید» شما گورو خواهید شد. بسیار ساده ب. گ. فصل 18 آیه 65 شما بگویید «عابد کریشنا شوید به او سجده کنید» «معبد اینجاست، کریشنا اینجاست. لطفاً بیایید اینجا» سجده های خود را تقدیم کنید و اگر می توانید ب. گ. فصل 9 آیه 26 اگر نمی توانید تقدیم کنید..... اما بسیار ساده است. هر کسی می تواند یک گل، میوه و کمی آب تهیه کند. اصلاً سخت نیست. این صلاحیت گورو است. گورو شعبده نمی کند و یا کار فوق العاده ای انجام نمی دهد و بعد گورو شود. من عملا همین کار را انجام دادم. مردم می کئیند من معجزه می کنم. اما معجزه ی من این است که من پیام چیتانیا ماها پرابهو را منتقل کردم چ. چ. مادهیا فصل 7 آیه 128 رمز کار این است. هر یک از شما هم می توانید گورو شوید. من یک مرد خارق العاده و یا خدای خارق العاده نیستم. که از مکان اسرار آمیزی امده باشم. چنین چیزی نیست. خیلی ساده است.