FA/Prabhupada 0749 - كريشنا در حال درد كشيدن است. بنابراين شما كريشناآگاه مى شويد

From Vanipedia


كريشنا در حال درد كشيدن است. بنابراين شما كريشناآگاه مى شويد - Prabhupāda 0749


Lecture on SB 1.7.7 -- Vrndavana, April 24, 1975

پرابهوپاد: مردم در رنج هستند به دلیل بی دین شدن. بنابراین نمی تواند درک کند خدا چیست ، کریشنا چیست، مگر اینکه او به فعالیت خدانشناسانه اش پایان دهد. Yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ janānāṁ puṇya-karmaṇām te dvandva-moha-nirmuktā bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ (BG 7.28) این اصل است، که شما نمی توانید انسان ها را در فعاليت هاي خدانشناسانه اشان نگه داريد ، در همان زمان او مذهبی یا خدا آگاه نمی شود. این ممکن نیست. این ممکن نیست. بنابراین چيتانيا ماها پرابهو روشي خيلي آساني براي ديندار شدن تجويز كرده است . این ذکر ماها - مانتراي هاره كريشنا است . بيماري واقعي در ميان قلب ماست . Hṛd-roga-kāma. Hṛd-roga-kāma (CC Antya 5.45–46). ما یک بیماری داریم، بیماری قلبی. این چیست؟ كاما ، ميل شهواني ناميده مي شود . بنابراین ما باید اين بيماري قلبي را درمان كنيم . و به سادگی با ذکر کردن و شنیدن مانترای هاری کریشنا درمان خواهد شد. قلب درست است . اما توسط چیزهای کثیف مادي پوشيده شده است . به نام سه گونه: ساتوا ، راجا ، تاما ( نيكي ، شهوت ، جهل). اما بسادگي توسط شنيدن شريماد - بهاگاواتام ، توسط شنيدن ذكر كردن مانترا هاره كريشنا ،شما پاك خواهيد شد . Nityaṁ bhāgavata-sevayā. Naṣṭa-prāyeṣu abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18). اگر ما اين فرصت را بدست بياوريم ... ما در سراسر دنيا مراكزي فقط براي دادن اين فرصت به مردم باز مي كنيم، Anartha upaśamaṁ sākṣād bhakti-yogam (SB 1.7.6). پس به محض اين كه قلب بواسطه شنيدن درباره كريشنا پاك شده است ... چيتانيا ماها پرابهو پيشنهاد داده كه: اين شريماد - بهاگاواتام همان كريشنا - اوپاديشا است ، چرا که با شنیدن شريماد - بهاگاواتام شما علاقه مند به کریشنا خواهید شد . اوپاديشا درباره كريشنا است و آموزش اوپاديشا توسط كريشنا داده شده است ، كه همان كريشنا - اوپاديشا ست پس اين ماموريت شري چيتانيا است كه تو برو و موعظه كن ، و تبلیغاتی در مورد كريشنا - اوپاديشا کنید. این جنبش کریشنا آگاهی است. ما در حال آموزش تمام مردانمان هستيم كه چطور كريشنا - اوپاديشا را گسترش بدهند، چطور كريشنا آگاهي را گسترش بدهند . Then anartha upaśamaṁ sākṣāt. سپس همه چیزهای ناخواسته که او آلوده شده است تمام مي شود . سپس آگاهی خالص ... آگاهی خالص کریشنا آگاهی است. آگاهی پاک یعنی درک کنید که "من بسيار زياد در ارتباط صميمي با كريشنا به عنوان جز و قسمتي هستم ." درست مثل انگشت من که بسیار تنگاتنگ به بدن من وصل است. صمیمی ... در صورتی که درد کمی در انگشت وجود داشته باشد، من خیلی آشفته میشوم چون من ارتباط نزدیکی با این انگشت دارم. به طور مشابه، ما ارتباط صمیمی با کریشنا داریم، و ما سقوط میکنیم. بنابراین کریشنا نیز احساس درد کمی میکند، و در نتیجه او پایین می آید: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām dharma-saṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge (BG 4.8) کریشنا احساس درد میکند. پس شما کریشنا آگاه میشوید، سپس کریشنا احساس لذت خواهد کرد. این جنبش کریشنا آگاهی است. از شما بسیار سپاسگزارم. عابدین: درود بر پرابهوپادا.