HE/Prabhupada 0224 - לבנות את הבניין הגדול שלך על כרעי תרנגולת

From Vanipedia


לבנות את הבניין הגדול שלך על כרעי תרנגולת
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0224


פניית הגעה -- מאוריציוס, 1 באוקטובר, 1975

פילוסופיה זאת לא השערה מנטאלית. פילוסופיה היא מדע ראשון-במעלה ממנו גזורים כל המדעים האחרים. זו פילוסופיה. אז התנועה שלנו לתודעת קְרּישְׁנַּה מנסה לחנך אנשים על בסיס מדע המדעים הזה להבין קודם כל "מי אתה? האם אתה הגוף או שונה מהגוף הזה?" זה נחוץ. ואם תמשיך לבנות את הבניין הגדול שלך, על בסיס כרעי תרנגולת, הוא לא יישאר. תהיה סכנה. אז הציויליזציה המודרנית מתבססת על הרעיון השגוי "אני הגוף הזה." "אני הודי", "אני אמריקאי", "אני הינדי", "אני מוסלמי", "אני נוצרי". כל אלה תפיסות גופניות של חיים. "מפני שיש לי את הגוף הזה מאב ואם נוצריים, לכן אני נוצרי". אבל אני לא הגוף הזה. "מפני שיש לי את הגוף הזה מאב ואם הינדיים, לפיכך אני הינדי". אמנם אני לא הגוף הזה. אז להבנה רוחנית, זהו העקרון הבסיסי להבנה, "אני לא הגוף הזה; אני נשמה", אַהַםּ בְּרַהְמָאסְמי. זאת ההוראה הַוֵּדית: "נסו להבין שאתם נשמה רוחנית; אתם לא הגוף הזה". את מערכת היוגה מתרגלים רק כדי להבין זאת. יוֹגַה אינְדְריַה סַמְּיַמַהּ. על ידי שליטה בחושים, במיוחד בַּמֶּחְשָׁב... הַמֶּחְשָׁב הוא האדון או הראש של החושים. מַנַהּ-שַׁשְׁטְהָאנִינְדְריָאנּי פְּרַקְרּיתי-סְתְהָאני קַרְשַׁתי (בּ.ג. 15.7). אנו עוברים מאבק לקיום עם המחשב הזה ועם החושים, תחת התפיסה הכוזבת של זיהוי הגוף כעצמי. אז אם נמקד את מחשבנו תוך שליטה בחושים, נהיה מסוגלים בהדרגה להבין. דְהְיָאנָאוַסְתהיתַה-תַד-גַתֵנַה מַנַסָא פַּשְׂיַנְתי יַםּ יוֹגינַהּ (שׂ.בּ. 12.13.1). הַיוֹגִים, הם הוגים באישיות העליונה, וישְׁנּוּ, ועל ידי תהליך זה הם תופסים את העצמי. הגשמה-עצמית היא מטרת החיים העליונה. אז הגשמה-עצמית בראשיתה היא להבין "אני לא הגוף הזה; אני נשמה רוחנית." אַהַםּ בְּרַהְמָאסְמי.

אז דברים אלה מוסברים בצורה נחמדה מאוד בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא. אם פשוט נקרא בְּהַגַוַד-גִיתָא בזהירות, תחת הדרכה נאותה, אז הכל יתבהר, ללא כל קושי, ש"אני לא הגוף הזה, אני נשמה רוחנית. העסק שלי שונה מהתפיסה הגופנית של החיים. אני לעולם לא אהיה מאושר בהנחת, בקבלת הגוף הזה כעצמי. זוהי משענת לא-נכונה עבור הידע." בדרך זו, אם נתקדם, אז נוכל להבין, אַהַםּ בְּרַהְמָאסְמי: "אני נשמה רוחנית." אז מהיכן באתי? הכל מתואר בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא, שהנשמה הרוחנית, קְרּישְׁנַּה אומר, הריבון אומר, מַמַיְוָאמְּשׂוֹ גִ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ: (בּ.ג. 15.7) "ישויות חיים אלה, הם חלק בלתי-נפרד ממני, פְרַגְמֵנְט, או ניצוצות מזעריים." כשם שהאש הגדולה והאש הקטנה, שתיהן אש, אמנם אש גדולה ולהבה קטנה... אז עד כמה שאיכות האש נוגעת, אלוהים ואנחנו זהים. זאת אנו מסוגלים להבין, אנו יכולים ללמוד את אלוהים מלימוד עצמנו. זו גם הגות אחרת. אמנם היא תהיה מושלמת אם נבין ש "למרות שבאיכות אני דוגמא של אלוהים או באותה איכות, עדיין, הוא הגדול, אני הקטן." זו הבנה מושלמת. אנו, ויבְּהוּ; בְּרַהְמַן, פַּרַה-בְּרַהְמַן; אִישְׂוַרַה, פַּרַמֵשְׂוַרַה - זו הבנה מושלמת. מפני שאני אחד באיכות, לא אומר שאני הוא העליון. בַּוֵּדות נאמר, ניתְיוֹ ניתְיָאנָאםּ צֵ'תַנַשׂ צֵ'תַנָאנָאם (קַטְהַה אוּפַּנישַׁד 2.2.13). אנחנו ניתְיַה, נצחיים; אלוהים הוא גם נצחי. אנחנו ישות חיים; אלוהים גם הוא ישות חיים. אמנם הוא ישות החיים הראשית; הוא הנצחי הראשון-במעלה. גם אנחנו נצחיים, אמנם איננו הראשון-במעלה. למה? אֵקוֹ יוֹ בַּהֻוּנָאםּ וידַדְהָאתי קָאמָאן. ממש כשם שאנו זקוקים למנהיג, בדרך דומה, הוא המנהיג העליון. הוא המכלכל והמקיים. הוא ההשגחה העליונה. הוא מספק את הצרכים של כולם. אנו רואים שישנם פילים באפריקה. מי מספק להם מזון? ישנם מיליונים של נמלים בתוך החור בחדר שלך. מי מאכיל אותן? אֵקוֹ יוֹ בַּהֻוּנָאםּ וידַדְהָאתי קָאמָאן. אז בדרך זו, אם נתפוס את עצמנו, זו הגשמה עצמית.