HE/Prabhupada 0239 - כדי להבין את קרישנה, נחוצים לאדם חושים מיוחדים

From Vanipedia


כדי להבין את קרישנה, נחוצים לאדם חושים מיוחדים
- פרבהופאדה 0239


הרצאה על בּ.ג. 2.3 -- לונדון, 4 באוגוסט, 1973

אז הסימפתיה הזו היא כמו ההזדהות של אַרְג'וּנַה. סימפתיה זו, כעת המדינה מזדהה עם הרוצח שלא להרגו. זה אַרְג'וּנַה. זה הְרּידַיַה-דַוּרְבַּלְיַם. זו לא חובה. על אדם לבצע את חובתו כפי שהורתה לו סמכות עליונה בקפדנות רבה, ללא כל שיקול נגד. מכאן אלה הן חולשות הלב, סוג זה של סימפתיה. אמנם אדם רגיל לא יבין. לפיכך כדי להבין את קְרּישְׁנַּה, אדם זקוק לחושים מיוחדים, חושים מיוחדים, לא חושים רגילים. חושים מיוחדים פירושם שעליך לתלוש את עיניך ולשים עיניים נוספות? לא. עליך לטהר. תַת-פַּרַתְוֵנַה נירְמַלַם (צ'.צ'. מדהיה 19.170). ממש כמו שאם יש לך מחלה כלשהי בעיניים, אתה משתמש בתרופות, ומשהן צלולות, אתה רואה הכל ברור; באופן דומה, עם עיניים קהות אלה, איננו מסוגלים להבין מהו קְרּישְׁנַּה. סֵוֹונְמוּקְהֵא הי ג'יוְהָאדַוּ סְוַיַם אֵוַה סְפְּהוּרַתי אַדַהּ. (בּ.ר.ס 1.2.234). כשם שֶׁשְּׂרִי קְרּישְׁנַּה נָאמָאדַוּ, שמו של קְרּישְׁנַּה, צורתו, איכותו, וכו', אינם מובנים עם חושים קהים אלה, כיצד זה ניתן לעשותו? עתה, סֵוֹונְמוּקְהֵא הי ג'יהְוָאדַוּ. שוב ג'יהְוָאדַוּ, החל בלשון. פשוט ראה, דבר זה מוזר, "עליך להבין את קְרּישְׁנַּה ע"י שליטה בלשון?" דבר זה נפלא. כיצד זאת? עלי לשלוט בלשון כדי להבין את קְרּישְׁנַּה? אמנם זה כך, הַשָּׂאסְתְרַה מורה זאת: סֵוֹונְמוּקְהֵא הי ג'יהְוָאדַוּ. אז על מנת לראות את קְרּישְׁנַּה, כדי להבין את קְרּישְׁנַּה, העסק הראשון הוא לשלוט בלשון שלך. לפיכך אנו אומרים, אל תיקח בשר, אל תיקח אלכוהול. כיוון שזו שליטה בלשון. הלשון יכולה להיות האויב החזק ביותר כְּחוּשׁ, כחוש מוטה. ואילו שוטים אלה אומרים, "לא, אתה יכול לאכול מה שתרצה. אין לזה דבר וחצי דבר עם דת." אמנם הַשָּׂאסְתְרַה הַוֵּדית אומרת, "שוטה שכמוך, שלוט קודם כל בלשון. אז תוכל להבין מהו אלוהים."

אז זו נקראת ההוראה הַוֵּדית - מושלמת. אם תשלוט בלשונך, אז אתה שולט בבטן, אז אתה שולט גם באיבר-המין. רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי נותן הוראה,

וָאצ'וֹ-וֵגַםּ מַנַסוֹ קְרוֹדְהַה-וֵגַם
ג'יהָאוֵגַם אוּדַרוֹפַּסְתְהַה-וֵגַם
אֵתָאן וֵגָאן יוֹ וישַׁהֵתַה דְהִירַהּ
סַרְוָאם אַפִּימָאםּ סַה פְּרּיתְהיויםּ סַה שׂישְׁיָאת.
(מֶתֶק ההוראה 1)

זו הוראה, שכל מי שנעשה מוכשר לשליטה בלשון, לשליטה במחשב, לשליטה בכעס, לשליטה בבטן ולשליטה באבר-המין - אם שישה סוגי השליטה שם, הוא ראוי להיעשות מורה רוחני; הוא מסוגל לעשות תלמידים בכל העולם ואם אינך יכול לשלוט בלשון; אם אינך יכול לשלוט בכעסך, לשלוט בתרקיח המנטאלי שלך, כיצד תוכל להיעשות מורה רוחני? זה לא אפשרי. פְּרּיתְהיויםּ סַה שׂישְׁיָאת. מי שעשה... זה נקרא גוֹסְוָאמִי, גוֹסְוָאמִי או סְוָאמִי, אדון לחושים. אדון לשליטה בשישה סוגים אלה.

אז ההתחלה היא הַגּ'יהְוָא. סֵוֹונְמוּקְהֵא הי ג'יהְוָאדַוּ סְוַיַם אֵוַה סְפְּהוּרַתי אַדַהּ (בּ.ר.ס. 1.2.234). סֵוָא. הלשון יכולה להיות עסוקה בשירות לריבון. כיצד? אם אתם מזמרים הַרֵא קְרּישְׁנַּה, תמיד מהללים. וָאצָ'אמְּסי וַיְקוּנְטְהַה-גוּנָּאנוּוַרְנַּנֵה. וָאצָ'אמְּסי, פירושו דיבור. דיבור הוא העסק של הלשון, וטעימה היא העסק של הלשון. אז אתה מעסיק את הלשון בשירות לריבון על ידי הילול. בכל עת... אתה מקבל נדר "בכל עת שאדבר, אדבר פשוט, כדי להלל את קְרּישְׁנַּה, לא דבר יותר." זו שליטה בלשון. אם אתה לא מאפשר ללשונך לדבר דבר שטות, גְרָאמְיַה-קַתְהָא... אנו לעתים יושבים יחדיו. אנו מדברים כל כך הרבה שטויות. דבר זה צריך להיות בשליטה. "כעת העסקתי את הלשון בשירות לריבון, אז לא נדבר על דבר הקשור בעינוג חושים." זאת שליטה בלשון. "אינני אוכל דבר שלא הוצע לִקְרּישְׁנַּה." זו שליטה בלשון. אז אלה הן טכניקות קטנות, אמנם יש להן ערך ענק, עצום, כך שֶׁקְּרּישְׁנַּה יהיה מרוצה עם האימון, והוא יתגלה. אינך יכול להבין. אינך יכול לראות את קְרּישְׁנַּה. אינך יכול להורות לִקְּרּישְׁנַּה, "קְרּישְׁנַּה, בוא בבקשה, ורקוד עם החליל. הבה לי ואראה אותך." זו פקודה. קְרּישְׁנַּה לא נתון לפקודתך. לכן צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ נותן לנו הוראה, אַשְׂלישְׁיַה וָא פָּאדַה-רַתָאםּ פּינַסְתוּ מָאםּ מַרְמַה-הַתָאםּ קַרוֹתוּ וָא אַדַרְשַׂנַם (צ'.צ'. אַנְתְיַה 20.47).