HE/Prabhupada 1067 - את סמכות הבְּהָגַוַד-גִיתָא יש לקבל ללא פרשנות, ללא כל עריכה

From Vanipedia


את סמכות הבְּהָגַוַד-גִיתָא יש לקבל ללא פרשנות, ללא כל עריכה - פרבהופאדה 1067


19-20 בפברואר, 1966, המבוא לבְּהַגַוַד-גיתא, הרצאה

יש אמצעים שלמים, ליחידות הקטנות והמלאות, כלומר ישויות החיים, להבין את המלא המושלם. כל סוג של אי שלמות נֶחוֵוית, על סמך ידע לא מלא של המלא המושלם. אז הבְּׂהָגַוַד-גִיתָא הוא הידע המלא והמושלם של החוכמה הוֵדית.

הידע הוֵדי בכללותו ובשלמותו הוא ללא רבב. ישנן דוגמאות שונות, כיצד אנו מקבלים את הידע הוֵודי כשלם ומלא, ללא פגמים. לדוגמא, עד כמה שהדבר נוגע להינדים למשל, וכיצד הם מקבלים את הידע הוֵודי כמלא וכשלם, הנה דוגמא בזעיר אנפין. גללי הפרות. גללי הפרות הם צואה של חיה. לפי הסְמְרֱתִי או החוכמה הוֵודית, אם אדם נוגע בצואה של חיה עליו להתרחץ, על מנת לנקות ולטהר את עצמו. בכתובים הוֵודיים, לעומת זאת, גללי פרה, נחשבים לטהורים. במקום זאת, מקומות או דברים לא-טהורים, מיטהרים על ידי המגע של גללי הפרה. כעת אם מישהו מנסה לחשוב כיצד, שבמקום אחד זה נאמר, שצואת חיה איננה טהורה, ובמקום אחר נאמר שגללי הפרה, שגם הם צואה של חיה, הם טהורים, לכן יש פה סתירה. למעשה, למראית עין יש פה סתירה, אלא שמשום שזו מסקנה וֵודית, למטרות מעשיות אנו מקבלים זאת. ועל ידי קבלה זו לא נעשה טעות. הדבר נמצא על ידי כימאים מודרניים, של המדע המודרני, איש בשם ד"ר לָל מוֹהַן גוֹסַל, באופן דק אבחנה ניתח את הרכב גללי הפרה, ומצא שגללי פרה כהרכב מכילים את כל התכונות המחטאות (אַנְטִי-סֶפְּטִיות). באופן דומה, הוא גם ניתח את הרכבם של מי הגָנְגֶס מתוך סקרנות. אז הטענה שלי היא שידע וֵודי, הוא מלא ושלם משום, שהוא נמצא מעל כל הספקות והטעויות. אז... ובְּהָגַוַד-גִיתָא הוא התמצית של כל החוכמה הוֵודית. הידע הוֵודי הוא לכן ללא רבב. הוא מגיע מטה דרך שושלת מורים מושלמת.

לכן, הידע הוֵודי אינו נושא למחקרים. עבודת המחקר שלנו, היא בלתי-מושלמת משום שאנו בוחנים הכל, בחושים בלתי-מושלמים. לכן תוצאת המחקר גם היא בלתי-מושלמת. היא איננה יכולה להיות מושלמת. עלינו לקבל את הידע המושלם. הידע המושלם מגיע מטה, באופן שצויין בבְּהָגַוַד-גִיתָא, כפי שציינו בהתחלה, אֵוַם פַּרַמְפַּרָא-פְּרָאפְּתַם אִימַם רָאגַ'רְשַיוֹ וִידוּהּ (ב.ג. 4.2). עלינו לקבל את הידע מן המקור הנכון, בשושלת הוראה של מורה רוחני, המתחילה בריבון עצמו. אז בְּהָגַוַד-גִיתָא היא שיחה מפי הריבון עצמו. ואָרְג'וּנַה, ה.., אני מתכוון לומר, התלמיד שלקח שיעורים מהבְּהָגַוַד-גִיתָא, הוא קיבל את הסיפור כולו כפי שהוא, ללא כל עריכה. דבר זה אינו מורשה, שאנו נקבל חלק מסויים מהבּהָגַוַד-גִיתָא ונדחה חלק אחר. זה לא קביל או מקובל. עלינו לקבל את הבְּהָגַוַד-גיתא ללא פרשנות משלנו, ללא ניסיון לחתוך או לעבד, או לקחת חלק בעניין לפי הגחמה שלנו בנושא, משום שעליה להילקח כידע הוֵודי המושלם ביותר. הידע הודי מתקבל ממקורות נשגבים (טְרַנְסְצֶנְדֶנְטָלִיים) משום שהמילה הראשונה נאמרה על הריבון בעצמו. המילים שדוברו על ידי הריבון נקראות אַפָּאוּרוּשֵיה, או שלא נמסרות על ידי איש מהעולם החומרי, הנגוע בארבעת העקרונות של אי-השלמות. ישות חיים מן העולם החומרי, חיה על פי ארבעה עקרונות לא-מושלמים, והם 1) הוא מוכרח לבצע טעות, 2) הוא מוכרח להיות לעתים באשליה, 3) הוא מוכרח לנסות ולרמות אחרים, 4) הוא בעל חושים בלתי-מושלמים. עם כל ארבעת העקרונות הבלתי-מושלמים הללו, אדם איננו יכול להעביר פיסת מידע מושלמת, בעניין ידע המצוי בכל. הוֵודות אינן כאלו. הידע הוֵדי נשלח תחילה ללבו של בְּרַהְמָא, היצור הנברא הראשון. ובְּרַהְמָא בתורו העביר את הידע לבניו וחניכיו כפי שהם התקבלו במקור מן הריבון.