HR/Prabhupada 0099 - Kako biti prepoznat od Krišne

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0098
Sljedeća stranica - Video 0100 Go-next.png

How to Become Recognized by Kṛṣṇa - Prabhupāda 0099


Lecture on BG 13.4 -- Bombay, September 27, 1973

Dakle, kao što postoje različite klase ljudi, premda su svi oni u Bombaju, ili bilo kojem gradu, Slično tome, sva živa bića, nisu iste kvalitete. Neka su od njih u dodiru sa materijalnom odlikom vrline, Neka su od njih u dodiru sa materijalnom odlikom strasti, a neka su od njih u dodiru sa materijalnom odlikom neznanja. Dakle, oni koji su u neznanju, oni su baš kao da su pali u vodu. Kad vatra padne na vodu, u potpunosti se ugasi. A suha trava, ako iskra vatre padne na nju, iskoristivši suhu travu, vatra se zapali. Iskra ponovno postaje vatra. Slično tome, oni koji su u odlici vrline, oni lako mogu probuditi svoju svjesnost Krišne. Budući da je u Bhagavad-giti rečeno, yesam tv anta-gatam papam. Zašto ljudi ne dolaze na ovaj hram? Zbog poteškoća, neki od njih su u velikom neznanju. Na mam duskrtino mudhah prapadyante naradhamah (BG 7.15). Oni ne mogu doći. Oni koji su jednostavno angažirani u grješnim aktivnostima, oni ne mogu cijeniti ovu svjesnost Krsne. To nije moguće. No, to je prilika koja je data svima. Mi im laskamo, "Molim vas, dođite ovdje. Molim vas ..." To je naš posao u korist Krišne. Kao što Krsna dolazi osobno podučavati Bhagavad-gitu i pitati svakoga, sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66), naš posao je da.

Stoga Krišna jako cijeni, "Oh, ti ljudi rade u Moju korist. Nisam morao otići tamo. Oni su preuzeli Moj posao. " Koji mi posao poduzimamo. Mi jednostavno govorimo ljudima, "Molim vas predajte se Krišni." Stoga smo mu vrlo dragi. Krsna kaže: na ca tasman manusyesu kascin me priya-krttamah (BG 18.69). Naš posao je kako bi postali priznati od strane Krišne.

Mi se ne zamaramo da li je netko preobraćen u svjesnosti Krišne. Naša je dužnost da laskamo, to je sve. "Dragi gospodine, molim te dođi ovdje, vidjet Krišnino Božanstvo, odaj poštovanje, uzmi prasadam, i odi kući. " Ali ljudi se ne slažu s time. Zbog čega? Naime, ovaj posao ne može biti preuzet od strane osoba koje su pune grešnih aktivnosti. Stoga Krišna kaže, yesam tv anta-gatam papam. Onaj tko je u potpunosti završio sa svojim grješnim aktivnostima. yesam tv anta-gatam papam jananam punya-karmanam. Tko se može osloboditi grešnih aktivnosti? Onaj tko se uvijek bavi pobožnim djelatnostima. Ako ste sudjelovali u pobožne aktivnosti i uvijek, gdje je vjerojatnost da je počinio grješnih aktivnosti? Stoga, najveća pobožna djelatnost je pjevati Hare Krišna maha-mantru. Ako ste uvijek zaokupljeni sa Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, ako je vaš um uvijek uključen u svjesnosti Krišne onda druge stvari nemaju mogućnost da dođu u vaš um. To je proces svjesnosti Krišne. Čim zaboravimo Krišnu, maya (iluzija) je tu, odmah smo zarobljeni.