HR/Prabhupada 0208 - Uzmite utočište osobe koja je bhakta Gospodina Krsne

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0207
Sljedeća stranica - Video 0209 Go-next.png

Take Shelter of a Person Who is a Devotee of Kṛṣṇa- Prabhupāda 0208


Lecture on SB 6.1.16 -- Denver, June 29, 1975

Vaišnava nikada ne učestvuje u griješnim aktivnostima, te što god da je griješio u prošlosti - to je također neutralizirano. To je kazao Krišna. Drugim riječima, ako se uključiš u službu Gospoda sa odanošću... ...onda ćeš sigurno biti oslobođen svih reakcija usled griješnih aktivnosti.

Kako je to moguće? Jatha krišnarpita-pranaha. Pranaha pranair athair dhija vaća. Prana, prana znači "život". To se odnosi na osobu koja je posvjetila život služenju Krišne. Pitate se kako je takova posvjećenost služenju Krišne moguća? To se također navodi ovdje : tat-puruša-niševaja : "Potrebno je uzeti zaštitu osobe koja se već predala Krišni, i onda služiti tu osobu". To znači neophodno je prihvatiti onoga ko je predan Bogu, pravoga predanog, čistoga predanog - kao vodiča. To je taj naš procjes (svjesnosti Krišne). (Guru) Rupa Gosvami veli u knjizi 'Bhakti-rasamrita-sindhu' : "Prva procedura je, prvi korak je da se prihvati guru, adau gurvašrajam". Prihvatiti Gurua znači prihvatiti Krišninog predstavnika. Onaj ko nije Krišnin predstavnik - ne može postati guru. To ne znači da bilo koji nikogović može postati guru. Ne. Jedino 'tat-puruša'. Tat-puruša znači "osoba koja je prihvatila Vrhovnu Božansku Ličnost kao sve u svemu". Tat-puruša-niševaja. To znači da je ta osoba Vaišnava, "čisti predani Boga". (Postati takova osoba) i nije tak teško. Milošću Krišne postoje Njegovi čisti predani, tako da kandidat može i treba uzeti zaštitu takove osobe : adau gurvašrajam. Sljedeći korak je : 'sad-dharma-prićhat' - nakon prihvatanja vjerodostojnog duhovnog učitelja ... kandidat se treba zanimati za, i biti voljan da nauči nauku o Krišni. 'Sad-dharma-prićhat sadhu-marga-anugamanam'. Ova svjesnost Krišne znači da osoba treba slediti stope onih koji su odani Bogu, 'sadhu-marga-anugamanam'.

A ko su ti sadhui (odani Bogu)? To je isto pomenuto u šastrama (svjetim knjigama), kao što smo već diskutirali.

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
(ŠB 6.3.20)

Tih 12 ličnosti se specijalno spominju, jer su oni "mahađane" (čisti i istaknuti predani Vrhovnog Gospoda). ...oni su autorizirani da djeluju kao vjerodostojni gurui, i vi treba da sljedite njihov primjer. Ali, to i nije tak teško. "Svajambhu" znači 'Gospodin Brahma', 'svajambhuha naradaha šambhuha'. "Šambhu" znači 'Gospodin Šiva'. Znači, svi oni su mahađane. Od tih 12 mahađana, četvorica su jako istaknuti. To su : Svajambhu (Brahma), potom Šambhuha (Gospodin Šiva), i potom "kumaraha" (mudraci poznati kao Kumare). Postoji još jedna sampradaja (ogranak vjerodostojnih gurua), zvana "Šri Sampradaja", koja potječe od (Boginje) Lakšmiđi. Dakle, treba prihvatiti samo i jedino duhovnoga učitelja koji dolazi iz jedne od te četiri linije učiteljskog nasljeđa (sampradaje). Jedino sa takovim učiteljima biti ćemo u dobitku. Međutim, ako prihvatimo ne-autoriziranog "gurua" - onda (naš željeni duhovni naprijedak) neće biti ostvarljiv. Dakle, treba da prihvatimo gurua koji pripada neprekinutoj liniji vjerodostojnih, autoriziranih učitelja. Zato se ovdje preporuča, "tat-puruša-niševaja" : takovog učitelja treba služiti sa vjerom i uvijek pošteno. Tek nakon toga će naše nastojanje biti ispunjeno. Ako uzmete takav kurs djelovanja, posvjećujući život Krišni... i uvijek budete uključeni u službu Krišni pod vođstvom 'tat-puruša' učitelja... - koji se ne bavi ničim osim propovijedanja svjesnosti Krišne - onda naš život postaje uspješan, (jer)... mi se oslobođamo od svih griješnih reakcija. Takovo pročišćenje jeste moguće... Jer je Krišna, Vrhovni Bog - savršeno čist. Arđuna je rekao : "param brahma param dhama pavitram paramam bhavan..." (Bhagavad-gita 10.12-13). "Gospode moj, Krišna - Ti jesi vrhunski čist". To znači - sve dok se ne pročistimo - nećemo moći prići Krišni. To je tvrdnja šastre. Bez da postaneš vatra - ne možeš ući u vatru. Slično, bez da se postane potpuno pročišćen - ne može se ući u carstvo Gospoda. To je prihvaćeno u svim religijama. Takav je i Krišćanski sistem : bez da se postane čist - ne može se ući u carstvo Gospodnje.