HR/Prabhupada 0239 - Da bi shvatili Krsnu , osoba treba posebna čula

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0238
Sljedeća stranica - Video 0240 Go-next.png

Da bi shvatili Krsnu , osoba treba posebna čula
- Prabhupāda 0239


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973

I to suosjećanje je kao suosjećanje Aryune. Suosjećanje, sada to država radi sa ubojicom , da ne bude ubijen. To je Arjuna. To je hṛdaya-daurbalyam. To nije dužnost. Osoba mora strogo izvršiti dužnost, koja mu je dana od višeg autoriteta, bez neke zadrške. I to su slabosti srca , takvo suosjećanje. Ali obična osoba to neće shvatiti. I stoga da bi shvatili Krsnu, trebamo imati posebna čula, posebna čula , ne obična. Posebna čula, da li to znači da izvadite svoje oći i stavite nove? .Ne. Morate se pročistiti. Tat-paratvena nirmalam (CC Madhya 19.170). Baš kao ako imate neku bolest na očima, primjenite medicinu, i kada je čisto, sve vidite jasno. Slićno tome ,sa ovim tupim čulima, ne možemo shvatti šta je Krsna. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Brs. 1.2.234). Śrī Kṛṣṇa's nāmādau,Krsnino ime , odlike , kvalitete itd, se ne mogu shvatiti sa ovim grubim čulima, kako da to onda napravimo. Sada, sevonmukhe hi jihvādau. Opet jihvādau, počevši od jezika, kontrola jezika. Vidite, malo je neobićno da . " morate shvatiti Krsnu kroz kontrolu jezika." To je nešto ljepo. Kako je to? Moram kontrolirati moj jezik da shvatim Krsnu. Ali tako je, upustvo sastra je tu: sevonmukhe hi jihvādau. Jihvā znaći jezik. I da bi vidjeli Krsnu, da bi shvatili Krsnu, prva stvar je da kontroliramo jezik. I stoga mi kažemo, ne uzimajte meso niti alkohol. Jer to je kontrola jezika. Jezik je najjaći neprijatelj kao čulo, kao izvitopereno čulo. I ovi nitkovi govore : " N. možete jesti bilo šta volite.To niej povezano sa religijom." Ali Vedski spisi kažu, " Ti nitkove, prvo kontroliraj svoj jezik. Onda možeš shvatiti Boga." I to se zove Vedska instrukcija - savršena. Ako kontroliraš svoj jezik, onda kontroliraš svoj trbuh, onda kontroliraš genitalije. Rūpa Gosvāmī daje upstvo,

vāco-vegaṁ manaso krodha-vegam
jihvāvegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ
sarvām apīmāṁ sa pṛthiviṁ sa śiṣyāt.
(NOI 1)

To je instrukcija, da svatko tko postane kompetentan u kontroliranju jezika, kontrolira um, kontrolira gnjev , trbuh i genitalije također - ako tih šest vrsti kontrole je tu , on je podoban da postane duhovni učitelj; on može napraviti ućenike dijelom svijeta. A ako ne možete kontrolirati svoj jezik, ako ne možete kontrolirati gnjev kontrolirati svoje mentalne izmišljotine, kak oonda možete postati duhovni učitelj? To nije moguće. Pṛthiviṁ sa śiṣyāt. Onaj tko to napravi... To se zove goswami ili swami, gospodar čula. Gospodar kontroliranja ovih šest vrsta.

I početak je jihvā. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ [Brs . 1.2.234]. Sevā. Jezik može biti uključen u službu Gospodina.Kako? Pjevajte Hare Krsna, uvijek slavite. Vācāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane. Vācāṁsi, znaći govor. Govor je posao jezika, i kušanje je posao jezika. I ukljućite jezik u službi Gospodina kroz slavljenje. Kada god....Uzmite zavjet da "Šta god da govorim , govorit ću o slavljenju Krsne, ništa drugo." To je kontrola jezika. Ako ne dopustite svom jeziku da govori besmislice, grāmya-kathā... Ponekada sjedimo zajedno. Prićamo toliko gluposti. To bi trebalo biti kontrolirano. "Sada sam uključio jezik u službi Gospodina, i nečemo pričati o zadovoljavanju čula." To je kontrola jezika. " Ne mogu jesti ništa šta nije ponuđeno Krsni." To je kontrola jezika. I to su male tehnike, ali imaju veliku veliku vrijednost, i Krsna će biti zadovoljen sa strogosti , i On će razotkriti. Ne možete shvatiti. Ne možete vidjeti Krsnu. Ne možete narediti Krsni. " Krsna , molim te dođi, pleši sa flautom, ja ću Te vidjeti." To je naredba. A Krsna nije podložan našim naredbama. I stoga nam Caitanya Mahāprabhu daje instrukciju. aśliṣya vā pāda-ratāṁ pinastu māṁ marma-hatāṁ karotu vā adarśanam (CC Antya 20.47).