HR/Prabhupada 0297 - Onom ko je znatiželjan da shvati Apsolutnu Istinu potreban je duhovni učitelj

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0296
Sljedeća stranica - Video 0298 Go-next.png

Onom ko je znatiželjan da shvati Apsolutnu Istinu potreban je duhovni učitelj
- Prabhupāda 0297


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

U našem procesu, ādau gurvāśrayaṁ sad-dharma pṛcchāt. Osoba mora prihvatiti duhovnog učitelja i mora mu postavljati pitanja, sad-dharma pṛcchāt. Slično tome, u Śrīmad-Bhāgavatamu takođe kaže jijñāsuḥ śreya uttamam. "Onome ko je znatiželjan da shvati Apsolutnu Istinu potreban je duhovni učitelj." Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21). Jijñāsuḥ znači znatiželjan, onaj ko se raspituje. Postavljanje pitanja je prirodno. Baš kao što dijete koje raste ispituje roditelje, "Oče, što je ovo? Majko, što je ovo? Što je ovo? Što je ono? To je lijepo. Dječak ili dijete koje ispituje, to znači da je vrlo inteligentan dječak. Znači trebamo biti inteligentni i postavljati pitanja, jijñāsā. Brahma-jijñāsā. Ovaj život je za brahma-jijñāsu, za razumijevanje, za raspitivanje o Bogu. Onda je život uspješan. Athāto brahma jijñāsā. A nakon raspitivanja, raspitivanja, razumijevanja, razumijevanja, razumijevanja, koji je konačni stadij? To je rečeno u Bhagavad-gīti: bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate (BG 7.19). Nakon mnogo, mnogo rođenja ispitivanja, kada neko usitinu postane mudar čovjek, čovjek od znanja, što se onda dešava? Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate: "On se predaje Meni," Kṛṣṇa kaže. Zašto? Vāsudevaḥ sarvam iti. On shvaća da je Vasudeva, Kṛṣṇa, uzrok svih uzroka. Sa mahātmā su-durlabhaḥ. Ali takva vrsta velike duše je veoma rijetka, koja to shvaća. Stoga Caitanya-caritāmṛta kaže, sei bado catura: on je veoma inteligentan.

To je definicija inteligentne osobe. Ako želimo biti inteligentni, možemo usvojiti proces kako postati inteligentan. A s druge strane, ako smo uistinu inteligentni, zašto odmah ne prihvatiti svjesnost Kṛṣṇe i postati inteligentan. Bez, bez da idete kroz proces., prihvatite... Nudi vam ga najvelikodušnija inkarnacija, Gospodin Caitanya. On vam nudi, kṛṣṇa-prema-pradāya te (CC Madhya 19.53). On vam daje ljubav prema Kṛṣṇi. Rūpa Gosvāmī je odao svoje poštovanje Gospodinu Caitanyi, namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te: "O dragi moj Gospodine Caitanya, Ti si najmilosrdnija, najvelikodušnija od svih inkarnacija. Zašto? Zato što izravno daješ ljubav prema Kṛṣṇi. Ljubav prema Kṛṣṇi koja se ne može dostići nakon mnogo, mnogo rođenja, Ti daješ vrlo jeftino, 'Odmah je uzmite.' Namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya. Oni su mogli shvatiti da "Si Ti Kṛṣṇa"; inače niko drugi ne bi mogao ponuditi Kṛṣṇa-premu, ljubav prema Kṛṣṇi, tako jeftino. "Ti si Kṛṣṇa, Ti imaš tu moć." I uistinu On je to i jest. Kṛṣṇa nije dao Kṛṣṇa-premu, ljubav prema Kṛṣṇi, kada je osobno došao i podučavao Bhagavad-gitu. On je samo rekao, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Ali ljudi su ga pogrešno shvatili. Stoga je Kṛṣṇa došao kao bhakta i ponudio Kṛṣṇa-premu svim ljudima. Zato je naša molba da prihvatite ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe, i osjetit ćete "Ne želim više, ništa više. Zadovoljan sam, potpuno sam zadovoljan."

Puno vam hvala.