HR/Prabhupada 0372 - Smisao za Anadi Karama Phale

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0371
Sljedeća stranica - Video 0373 Go-next.png

Smisao za Anadi Karama Phale
- Prabhupāda 0372


Anadi Karama Phale and Purport - Los Angeles

Anādi karama-phale. Anādi karama-phale pori' bhavārṇava-jale taribāre nā dekhi upāya. Ovo je pjesma ispjevana od Bhaktivinoda Ṭhākura, prikazuje sliku uvjetovane duše. On je rekao ovdje, Bhaktivinoda Ṭhākura govori, predstavljajući sebe kao jedno obično ljudsko biće, da sam zbog mojih prošlih plodonosnih djelatnosti, sada pao u ovaj ocean neznanja, a ja ne nalazim nikakav smisao izlaska iz ovog velikog oceana. To je isto kao ocean otrova, e viṣaya-halāhale, divā-niśi hiyā jvale. Kao, ako netko uzima neku oporu hranu, gori srce, Slično, kao što mi pokušavamo biti sretni u osjetilnom uživanju, Zapravo, to samo postaje suprotno, uzrok izgaranja našeg srca. E viṣaya-halāhale, divā-niśi hiyā jvale, to osjećaj izgaranja se događa dvadeset i četiri sata, danju i noću. Mana kabhu sukha nāhi pāya, i zbog toga moj um nije uopće zadovoljan. Āśā-pāśa-śata-śata kleśa dey abirata, Ja uvijek činim planove, stotine i tisuće, kako ću postati sretan, ali zapravo svi oni mi daju probleme, bolove, dvadeset i četiri sata.

Pravṛtti-ūrmira tāhe khelā, to je točno kao valovi oceana, uvijek udaraju jedni druge, to je moja pozicija. Kama-krodha-Adi Caya, bāṭapāre Dey bhaya, osim toga, ima toliko lopova i lupeža. Posebno su šest izbrojanih, naime požuda, ljutnja, zavist, iluzija, i tako mnogo načina, oni su uvijek prisutni, i bojim se od njih. Abasāna hoilo āsi' belā, na ovaj način, moj život postaje napredan, ili idem do točke kraja. Jnana-karma ṭhaga DUI, više pratāriyā Loi, iako je to moja pozicija, dalje, dvije vrste aktivnosti, odnosno mentalne spekulacije i plodonosne aktivnosti, one me varaju. Jñāna-karma ṭhaga, ṭhaga znači varalica. Postoji jñāna-karma ṭhaga dui, više pratāriyā Loi, oni su me doveli u zabludu, a abaśeṣe fele sindhuu-jale, nakon što me dovedu u zabludu, on su me doveli na morsku obalu, i guraju me prema dolje u more. E heno samaye bandhu, tumi kṛṣṇa kṛpā-sindhu, pod okolnostima, dragi moj Kṛṣṇa, Ti si jedini prijatelj, tumi kṛṣṇa kṛpā-sindhu. Kṛpā kori' tolo more bale, sad nemam snage da se izvučem iz tog oceana neznanja, pa sad tražim, molim Tvoja lotosova stopala, da me tvoja snaga, ljubazno pokupi. Patita-kiṅkare dhari' pāda-padma-dhūli kori', nakon svega, tvoj sam vječni sluga.

Dakle, na neki način, ja sam pao u ovaj ocean, ljubazno me pokupi, i postavi me kao jedno od zrna prašine Tvojih lotosovih stopala. Deho bhaktivinoda āśraya, Bhaktivinoda Ṭhākura zamoli, da "Ljubazno mi daj utočište na Tvojim lotosovim stopalima." Āmi tava nitya-dāsa, zapravo ja sam Tvoj vječni sluga. Bhuliyā māyāra pāś, nekako sam Te zaboravio, a ja sam sada pao u mrežu maye. Baddha ho'ye āchi doyāmoy, dragi moj Gospodine, ja sam bio upleten na ovaj način. Ljubazno me spasi.