HR/Prabhupada 0373 - Smisao za Bhajahu Re Mana

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0372
Sljedeća stranica - Video 0374 Go-next.png

Smisao za Bhajahu Re Mana
- Prabhupāda 0373


Purport to Bhajahu Re Mana -- The Cooperation of Our Mind

Bhajahū re mana śrī-nanda-nandana-abhaya caraṇāravinda re. Ovo je pjesma koju pjeva Govinda dās, pjesnik Govinda dās. On se obraća svoj um, jer, nakon svega, moramo djelovati u suradnji s našim umom. Ako je naš um uznemiren, ako nas je um odvlači da odaberemo nešto drugo, onda je vrlo teško koncentrirati se na jednu vrstu poslovanja. To je praktično. Stoga sustav yoge znači kontrolirati um. To je mehanički proces kontrole uma. Jer bez kontrole uma, bez uma ne bude uznemiren, nitko ne može napraviti bilo koji duhovni napredak. Ali naš Vaisnava sustav angažira um izravno u predanom služenju, tako da se ne može ići izvan opsega predanog služenja. To je naš sustav. I to je praktično. Ako koncentriramo svoj um na lotosova stopala Kṛṣṇe, arcanam - śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ, smaraṇaṁ pāda-sevanam (SB 7.5.23). Pāda-sevanam, automatski um postaje kontroliran. Yogiji pokušavaju umjetno kontrolirati um, ali oni griješe. Postoje mnogi slučajevi velikih, velikih jogiji koji su podbacili. Dakle, ništa učinjeno umjetno nije moguće da se savršeno obavi. Stoga sustav kontrole uma znači da date umu bolji angažman, onda um neće privući inferiorna energija. To je znanost ili tajna uspjeha.

Dakle, Govinda dās pokušava usmjeriti um na lotosova stopala Kṛṣṇe koji je poznat kao abhaya-caraṇa. Abhaya znači ", gdje nema straha." Baš kao da smo uplatiti novac u pouzdanu banku, jer mislimo da nema straha od gubitka. To se zove abhaya, "bez straha", a caraṇa znači "lotosova stopala." Dakle, Govinda dās savjetuje njegov um, hū re mana "Moj dragi ume," hū re je obraćanje umu. Bhaja hū re mana. Bhaja. Bhaja znači "biti angažiran u predano služenje." Bhaja hū re mana śrī-nanda-nandana "u službi Kṛṣṇe, sina Nande." Postoji mnogo, mnogo Kṛṣṇa, ali mi se bavi određenim Kṛṣṇom koji se pojavio kao sin Nanda Mahārāja i sin Vasudeve. Zato on kaže posebno ... Baš kao što smo identificirali jednu osobu, njegovo ime, ime njegovog oca, onda je savršeno identificiran. Dakle, on kaže śrī nanda-nandana; bhajahū re mana śrī-nanda-nandana abhaya-caraṇāravinda re, "Njegova lotosova stopala su sigurno utočište." Postoje mnogi stihovi u Bhāgavatamu o tome: Samāśritā ye pada-pallava-plavam mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ. Mahat-padam, "Pod lotosovim stopalima Kṛṣṇe, cijela materijalna kreacija se odmara." Dakle, ako takva ogromna kreacija može odmoriti, pa ako sam ja beznačajno maleno živo biće, ako uzmem utočište lotosovih stopala, koji je neustrašiv, Kṛṣṇe, onda je moja sigurnost zajamčena. Bhajahū re mana śrī-nanda-nandana, abhaya caraṇā-ravinda re, durlabha mānava-janama sat-saṅge, taroho e bhava-sindhu re. Durlabha, "vrlo rijetko dobiva se ovaj ljudski oblik života." Durlabha mānava-janama. Dakle, kako bi fokusirali naš um na Lotosova Stopala Kṛṣṇe, nužno je da bismo trebali živjeti u društvu bhakta. Durlabha mānava-janama sat-saṅge. Sat-saṅge znači "u društvu bhakta." Ako mi ne živimo u društvu bhakta, ako ćemo pokušati fokusirati svoj um na lotosova stopala Kṛṣṇe samostalno, biti će nemoguće. To će biti neuspjeh. Zato on kaže sat-saṅge, "u društvu bhakta." Taroho e-bhava sindhu re, "stvarna svrha života je prijeći preko oceana neznanja." Dakle, ako smo fokusirali naš um na lotosova stopala Kṛṣṇe u društvu bhakta, onda možemo vrlo lako prijeći preko oceana neznanja, materijalno postojanje.

Zatim, što je moje sadašnje poslovanje? Sada je moje sadašnje poslovanje: śīta ātapa bāta bariṣaṇa, e dina jāminī jāgi re. Moj materijal angažman je da "Nije me briga za teške hladnoće, Ne marim za žegu, Ne zanimam se za spavanje noću; Ja naporno radim dan i noć. " Śīta ātapa bāta bariṣaṇa, e dina jāminī jāgi re. A zbog čega? Kṛpaṇa, bhipale sevinu kṛpaṇa durajana "za službu kṛpaṇa Duri-Jana." Kṛpaṇa durajana znači izvani. Takozvano materijalno društvo, prijateljstvo, ljubav, itd, oni su zapravo izvana. Oni mi ne mogu dati stvarni duhovni napredak života. No, mi smo angažirani u službi društva, prijateljstva ili ljubavi, nacionalizam, socijalizam, tako mnogo. Naši angažmani su različiti, ali to je biphale. Biphale znači "bez rezultata." Rezultat će biti da sam stvorio određeni tip mentaliteta, u cilju zaštite tzv države, društva, obitelji, a u trenutku smrti ću morati prihvatiti tijelo prema mom mentalitetu. Tako da ljudi prihvaćaju toliko odvratne načine obavljati ovaj posao društva, prijateljstva i ljubavi, tzv. Rezultat je da se razvija određena vrsta mentaliteta koja nije ljudska, a rezultat će biti sljedeći život on će biti prisiljen prihvatiti tijelo prema tom mentalitetu. Stoga kṛpaṇa durajana. Kṛpaṇa znači "Skup". Oni mi neće mi dati bilo kakvu inteligenciju, bilo prosvjetljenje moje stvarne potrebe života, ali još uvijek smo angažirani u službi takvih durajana "outsidera". Biphale sevinu kṛpaṇa durajana, capala sukha-Laba lāgi 're, a tu je i malo sreće. Inače, kako čovjek može raditi tako teško dan i noć. Sreća je seksualni užitak, capala "titranje". Vidyapati pjeva, tatala saikate vari bindu-sama, "To je sreća baš kao kap vode u pustinji." Pustinja zahtijeva vodu, ali ako se uzme malo vode i prolije preko nje, "Sada uzmi vode", što je vrijednost te vode? Slično tome, mi žudimo za vječnom srećom, što će nam ovo društvo, prijateljstvo i ljubav dati? Dakle mi jednostavno gubimo vrijeme po pitanju poticanja sreće od ovog tzv materijalističkog načina života, održavanje društva, prijateljstva i slično, jednostavno trošenje. Biphale. Biphale znači "bez dobrog rezultata." Biphale sevinu kṛpaṇa durajana, capala sukha-Laba lāgi si. "Nema veze, ja ću uživati ​​osobno. Imam svoj mladenački život, Mogu zaraditi novac, i nije me briga za moju obitelj. " Zapravo to se sada događa u sadašnjem trenutku. Nitko ne brine za obitelj, ali on je zauzet samo za održavanje sebe, koristiti svoj mladenački život, i tako mnogo stvari. Tako... Govinda Dās, pjesnik savjetuje: "Dragi moj ume, ja prihvaćam da si sada dobio mladenački život, možeš uživati." Dakle, ti kažeš e dhana yaubana putra parijana, ithe ki āche paratīti re, "Ovo gomilanje bogatstva: zarađivanje ​​novaca, i taj mladenački život: uživanje." E Dhana yaubana Putra parijana, i društvo, prijateljstvo i ljubav, Što mislite, ima li tu stvarna sreća, ili transcendentalna sreća? Ithe ki āche paratīti re. "To je nešto poput vode na lotosovom listu." Kamala-Dala-jala, jīvana ṭalamala. "To je, to postojanje vode nestaje, u bilo kojem trenutku će pasti." Zapravo, ovo naša mladenačkop uživanje ili posao za zaradu novca, u svakom trenutku može biti završen. Dakle, zapravo se ne može vjerovati, ili postaviti svoju vjeru u takvu sreću. To nije dobro, jer to može biti gotovo u bilo kojem trenutku. Ti ljudi su sudjelovali u izradi scyscraper zgrade i bankovni saldo, i imaju dobre motore, i toliko toga se pokušava uživati, ali zaboravlja se da svaki trenutak može biti završeno. Svaki trenutak. Dakle, to je isto kao Kamala-Dala-Jale, "čuvanje vode na lotosovom listu." To ne stoji, to je nagnuto, može pasti, svaki trenutak. Primjer je jako lijep. Stoga on savjetuje, śravaṇa kīrtana, on savjetuje umu da se, "Ne to, ne to učiniti", toliko negativnih stvari. Tada slijedi pitanje, onda zapravo, um može zatražiti Govinda Dās "Zapravo što želiš da učinim? Ti si negativan oko ovih materijalnih obaveza to je sve u redu, onda što je tvoj pozitivan prijedlog? " On kaže: "Da, moj pozitivan prijedlog je ovo: śravaṇa kīrtana smaraṇa vandana, pāda-sevana dāsya re, pūjana sakhī-jana ātma-nivedana, govinda dāsa-abhilāṣa re." "Dragi moj umu, moja želja je da li mi ljubazno pomogneš, slušajući o ovom abhaya-caraṇāravinda, Kṛṣṇa, śravaṇa. I dopusti mi pjevati o Njegovim slavama, śravaṇa kīrtana. Dopusti da se sjećam, dopusti mi služiti njegova lotosova stopala, dopusti mi razviti mi prijateljstvo s njim. Ponuda, dopusti mi ponuditi sve što sam dobio Njemu. To su moje želje. Ako ljubazno surađuješ ​​sa mnom, onda ja mogu to učiniti."

Dakle, to je vrlo poučna pjesma, sažetak misije ljudskog života, i svatko tko slijedi ovaj princip biti će zapravo transcendentalno sretan.