HR/Prabhupada 0499 - Vaisnava je vrlo brižan, milostiv jer osjeća za druge

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0498
Sljedeća stranica - Video 0500 Go-next.png

Vaisnava je vrlo brižan, milostiv jer osjeća za druge
- Prabhupāda 0499


Lecture on BG 2.15 -- Hyderabad, November 21, 1972

Brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54). S vremenom, moći ćete osjetiti da je svako živo biće baš kao vi. Nije bitno je li on učeni brāhmaṇa, ili je pas. ili je on caṇḍāla, ili je slon.

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

To se traži. To je duhovna vizija. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ Zato je bhakta prvoklasni paṇḍita. Bhakta. Jer je on sama-darśinaḥ. Sama-darśinaḥ znači da ima empatije prema drugima. Vaiṣṇava... Para-duḥkha-duḥkhī, kṛpāmbudhir yaḥ. Vaiṣṇava je brižan, milostiv, jer osjeća za druge. Osjeća za druge u smislu da zna tko je on. On vidi svako živo biće kao dio i djelić Boga: " Sada, ovdje je dio i djelić Boga.On će otići natrag kući,natrag Božanstvu, i plesati će s Njim, i živjeti veoma lijepo, vječno, blaženo. Sada truli kao pas,ili kao ljudsko biće, ili kao kralj. Ista stvar. To je samo par godina." I zato bhakta ga želi maknuti iz te iluzije. Zato, on se naziva para-duḥkha-duḥkhī. On osjeća tuđe nepovoljne uvjete. Ne ovi politički vođe ili društvene.. Što oni mogu napraviti? Oni skupljaju svoje bogatstvo. To je sve. Što je to bogatstvo? To je isto nesreća. Ako netko misli "Imam nešto novca. Ja sam veoma sretan." To ,to zapravo nije sreća. Pravi sretnik je onaj tko je napredan u svjesnosti Krišne. On je sretan. Drugačije, svi su nesretni. Svi su nesretni. I zato , osoba bi trebala doći do ovoga duhovnog razumijevanja. i simptom je da on nije uznemiren sa materijalnim preokretima. Yaṁ hi na vyathayanty ete puruṣaṁ puruṣarṣabha, sama-duḥkha-sukham. Simptom je sama-duḥkha... Jer on zna ovo je san. Zamislimo da sanjaš. I patio u prisutnosti tigra, ili postao kralj u snu, koja je vrijednost? Ista je stvar. Nema razlike. Poslije svega, to je sve san. I zato sama-sukha-duḥkha. Ako postanem vrlo sretan jer sam postao kralj ili neki veliki čovjek, to je isto san. Ili ako mislim "Toliko sam siromašan, Oh, patim, ja sam bolestan," to je ista stvar. I zato je Krišna u prošlom stihu rekao: āṁs titikṣasva bhārata. "Samo mala praksa da bi tolerirao. Radi svoj posao, svjesnost Krišne." Yudhyasva mām anusmara (BG 8.7).Naš pravi posao je, kako Krišna kaže, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru(BG 18.65) . "Uvijek misli na Mene." Ova praksa bi se trebala nastaviti. Ne obraćajte pažnju na takozvanu nevolju ili sreću. Ovdje.... U Caitanya-caritāmṛta je rečeno, dvaite' bhadrābhadra-jñāna saba 'manodharma', 'ei bhāla ei manda' ei saba 'bhrama'. Dvaite, u dualnosti, u svijetu dualnosti, ovdje, u ovom materijalnom svijetu, "Ova stvar je veoma dobra, ova stvar je veoma loša," To je umna izmišljotina. Sve je ovdje loše.Ništa dobro. To je samo naša umna kreacija. "Ovo je dobro, ovo je loše." Mi radimo to. Kao i u politici. "Ova stranka je dobra. Ova stranka je loša." Ali bilo koja stranka koja dođe na vlast, uvjeti su isti. Cijene robe rastu. Ne smanjuju se, mijenjao ti ovu ili onu stranku. To su sve izmišljotine.