HR/Prabhupada 0566 - Ako vođe američkog naroda dođu i pokušaju razumijeti ovaj sustav

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0565
Sljedeća stranica - Video 0567 Go-next.png

Ako vođe američkog naroda dođu i pokušaju razumijeti ovaj sustav
- Prabhupāda 0566


Intervju za novinare -- 30. prosinac 1968., Los Angeles

Novinar: Je li to ono što je radio Ghandi?

Prabhupada: Huh? Što je Ghandi znao? On je bio političar. Nija znao ništa o svojoj kulturi.

Novinar: No čitao sam da kada je imao 36 godina da je uzeo celibat, da li...

Prabhupada: Naravno, ima je neke hindi kulturalne ideje. To je lijepo. Uzeo je celibat, i to je uredu. No Ghandi nije imao jako razvijene duhovne ideje. Razumijete? Bio je više manje političar, državnik. Da, to je sve.

Novinar: Da. Vrlo hrabar čovjek. Mislim odgovor se čini zgodan, recimo, i ako..

Prabhupada: Sada, ako budete surađivali, onda mogu to sve promijeniti u vašoj zemlji. Biti će jako sretni. Sve će im biti jako lijepo. Ovaj pokret za svjesnost Krišne je tako lijep. Pod uvjetom da surađujete. Nitko ne surađuje. Jedino ovi mladići, oni su ljubazno došli k meni i surađuju. Stoga moj pokret napreduje, no polako. No ako vođe američkog naroda, pristupe i pokušaju razumijeti i pokušaju predstaviti ovaj sustav, oh vaša zemlja će biti najbolja zemlja na svijetu.

Novinar: Vi... koliko ste dugo uključeni u ovo?

Hayagriva: Dvije i pol godine.

Novinar: Dvije i pol godine? Koliko imate godina ako vas mogu pitati?

Hayagriva: Imam 28.

Novinar: Imaš 28. Dakle, da li te ovo sve promijenilo?

Hayagriva: Ah, recimo. (smije se)

Novinar: No sa praktičnog stajališta, kako je ta seksulana stvar o kojoj priča swami utjecala na tebe? Da li ti je to pomoglo oko ovoga o čemu smo do sada pričali? Jer to za mene predstavlja veliki problem u smislu mladenačkog života.

Hayagriva: Pa, postoje želje, i imamo tako mnogo želja. I seksualna želja je možda jedna od najsnažnijih. Stoga ...

Prabhupada. Da, da.

Hayagriva: Te želje su kanali ako možemo to reći. Oni su presumjereni i usmjereni prema Krišni.

Novinar: Pa, razumijem, razumijem to, no pitam da li je efikasno? Da li djeluje?

Hayagirva: Da, djeluje. No moraš se toga pridržavati. Može biti u početku teško, no djeluje. Morate biti odlučni da bi djelovalo. Morate željeti da djeluje.

Novinar: Sada, želim to potpuno shvatiti. Drugim riječima, ne osjećaš da se ičega odričeš.

Hayagriva: Ne, to je kada vidite nešto bolje...

Novinar: To je to što... To je to što mislim. To je...

Prabhupada: Da. Prihvaćaš nešto bolje.

Novinar: Bolje. To je, da. Ne da grizeš svoj jezik ili usnicu dok govoriš, "Neću dirati, neću to dirati." Postoji zamjena.

Hayagriva: To nije, i nisi... Imaš kapacitet za uživanje,i nećeš se odreći nečega... Ljudski je ne odreći se nečega osim ako imaš nešto bolje. Dakle, stvar je u tome što imate nešto bolje od onoga čega se želite odreći...

Prabhupada: Da.