Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 0671 - Uživanje znači dvoje -Krišna i ti

From Vanipedia


Uživanje znači dvoje -Krišna i ti
- Prabhupāda 0671


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Bhakta: " To je karakterizirano nečijom sposobnosti da vidi jastvo čistim umom i da uživa i raduje se..."

Prabhupāda: Čisti um. To je čisti um. Čisti um znači razumjeti sebe kao " Ja pripadam Krišni" To je čisti um. Um, u sadašnjem trenutku moj um je onečišćen. Zašto? Mislim da pripadam ovome, da pripadam onome, pripadam tome. Ali kad je moj um usmjeren na "Ja sam Krišnin." To je moje savršenstvo. Da. Bhakta: "... i da uživa i raduje se u jastvu. U takvom radosnom stanju osoba se nalazi u bezgraničnosti..."

Prabhupāda: Radostan u jastvu, znači , Krišna je Nad duša. Prakticiranje yoge. Ja sam individualno jastvo. Kada sam u samādhi sa Viṣṇuom, Nad dušom, to je moja postojanost uma. Nad duša i jastvo, kada uživaju. Uživanje ne može biti samo. Mora ih biti dvoje. Imate li iskustvo uživanja kada ste sami? Ne. Zato da uživaš sam nije moguće. Uživanje znači dvoje- Krišna i ti. Nad duša i individualna duša. To je način. Ne možete uživati sami, to nije vaša pozicija. Da, nastavi.

Bhakta:... Osoba je smještena u neograničenoj transcendentalnoj sreći, i uživa kroz transcendentalna osjetila. Tako utemeljen, nikada se ne odvaja od istine i na stjecanje toga, on misli da nema većeg dobitka. Smješten u takvoj poziciji, osoba nikad nije uznemirena, čak i u najvećim poteškoćama...

Prabhupāda: U najvećoj nevolji. Ako si uvjeren, da "Ja sam dio djelić Krišne," onda čak i da je najveća poteškoća u tvom životu, to je predaja. Ti znaš da će te Krišna zaštiti. Daj sve od sebe, koristi svoju inteligenciju, ali vjeruj u Krišnu. Bālasya neha pitarau nṛsiṁha (SB 7.9.19).. Ako Krišna odbije, nitko drugi te ne može zaštiti. Nitko drugi te ne može zaštiti. Ne misli... Pretpostavimo da je netko bolestan. Mnogi eksperti liječnici ga liječe. Dobra medicina se nudi. Je li to garancija za život? Ne. To nije garancija. Ako Krišna odbije, usprkos svim dobrim liječnicima i lijekovima, osoba će umrijeti. Ako ga Krišna zaštiti, iako nema ekspertno liječenje, on će opet preživjeti. Onaj tko je usmjeren na Krišnu, potpuno predan... Jedan ključ predavanja Krišni je znati da će me on zaštiti. Onda si sretan. Kao dijete. Dijete je potpuno predano roditeljima i sigurno je da "Moj otac je tu, moja majka je tu." On je sretan. Kadāham aikāntika-nitya-kiṅkaraḥ(Stotra-ratna 43 / CC Madhya 1.206). Ako znate da je netko tu tko je vaš zaštitnik, tko je vaš spasitelj, zar niste sretni? Ali ako radite sve na vaš račun, na vašu odgovornost, jeste li sretni? Slično, ako si siguran u svjesnost Krišne, da "Krišna će mi dati zaštitu" i ako si iskren prema Krišni, to je standard sreće. Ne možeš inače biti sretan. To nije moguće. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13).

To je činjenica. Čak i kad odbijaš Krišna ti daje zaštitu. Bez zaštite Krišne ne možeš živjeti niti sekunde. On je blag. Kada priznaš, kada prepoznaš, onda ćeš postati sretan. Sada ti Krišna daje zaštitu ali ti to ne znaš jer si preuzeo život u svoje ruke. Zato ti je dao slobodu ," U redu, čini što god hoćeš. Dokle god budem mogao dati ću ti zaštitu." Ali kada se potpuno predaš, sve je na Krišni. To je posebno. To je posebna zaštita. Kao i otac. Dijete koje je odraslo ne mari za oca, ponaša se slobodno. Što otac može napraviti? "U redu, čini kako hoćeš." Ali dijete koje je potpuno pod zaštitom oca, on uzima više brige za njega.

To je rečeno u Bhagavad-gīti: samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29).. "Jednak sam prema svima." Na me dveṣyaḥ: " Nitko nije moj neprijatelj." Kako može biti neprijatelj? Svi su sinovi Krišne. Kako on može biti neprijatelj Krišni? On je sin. To nije moguće. On je prijatelj svih. Ali mi koristimo Njegovo prijateljstvo. To je naša bolest. To je naša bolest. On je prijatelj svih. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu(BG 9.29). Ali onaj tko prepoznaje, on može razumjeti " Krišna mi daje zaštitu na ovaj način." To je način sreće. Nastavi