Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 0672 - Kada si u svjesnosti Krišne, tvoje savršenstvo je osigurano

From Vanipedia


Kada si u svjesnosti Krišne, tvoje savršenstvo je osigurano
- Prabhupāda 0672


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Bhakta: "Ovo je zaista stvarna sloboda od svih bijeda koje proizlaze iz materijalnoga kontakta. Ova yoga se mora prakticirati odlučno i neustrašivog srca. Dvadeset četiri: Osoba bi trebala prakticirati yogu sa čvrstom odlučnošću i vjerom. Osoba bi trebala odbaciti, bez izuzetka, sve materijalne želje proizašle iz ega, i na taj način vladati osjetilima sa svih strana uma (BG 6.24). Smisao: Onaj tko prakticira yogu bi trebao biti odlučan i strpljivo provoditi praksu bez odstupanja."

Prabhupāda: Odlučnost se može uvježbati, ili postići, od strane onoga koji se ne upuštati u seksualni život. Njegova odlučnost je jaka. Zato je u početki rečeno , "bez seksualnog života", odlučnost. ili kontrolirani seksualni život. Ako se upuštate u seksualni život onda ta odlučnost neće doći. Titranje odlučnosti, shvaćate li? Seksualni život bi trebao biti kontroliran ili da ga uopće nema. Ako je moguće, da ga uopće nema - ako ne, kontroliran. Onda ćeš dobiti odlučnost. Jer odlučnost je tjelesna stvar. To su metode kako dobiti odlučnost. Nastavi.

Bhakta: " Osoba treba biti sigurna u uspjeh na kraju i nastaviti svoju utrku s velikom ustrajnošću, te se ne obeshrabriti ako postoji bilo kakvo kašnjenje u postizanju uspjeha. "

Prabhupāda: Odlučnost znači da se treba nastaviti sa strpljenjem i ustrajnošću. Ne dobivam željeni rezultat. " Oh kakva je ovo svjesnost Krišne, odustajem." Ne. Odlučnost. To je činjenica. Jer Krišna kaže da se to mora dogoditi. Ima lijep primjer. Djevojka je udana za muža. Žudi za djetetom. Ako ona misli "Sad sam udana, i moram odmah imati dijete." Je li to moguće? Treba imati strpljenja. Tek si postala vjerna žena, služi muža, i pusti da tvoja ljubav raste, zato što ste muž i žena, sigurno je da ćete imati djecu. Ali nemoj biti nestrpljiva. Slično, kada si u svjesnosti Krišne, tvoje savršenstvo je sigurno. Ali morate imati strpljenja, odlučnosti. "Moram nastaviti. Ne bih trebao biti nestrpljiv." Nestrpljivost je znak gubitka odlučnosti. Kako se javio gubitak odlučnosti? Zbog prekomjernog seksualnog života. To su sve posljedice. Nastavi.

Bhakta: " Uspjeh je siguran za ozbiljne praktičare. Za bhakti -yogu, Rūpa Gosvāmī je rekao, Proces bhakti-yoge se može uspješno izvršiti sa punim srcem ,entuzijazmom, upornošću i odlučnosti, slijedeći propisane dužnosti u društvu bhakta i angažiranjem u potpunosti u aktivnostima dobrote."

Prabhupada: Da, nastavi dalje.