HR/Prabhupada 1072 - Napuštajući ovaj materijalni svijet - dobijamo vječni život, u vječnom carstvu Boga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 1071
Sljedeća stranica - Video 1073 Go-next.png

Leaving this Material World and get our Eternal Life in the Eternal Kingdom - Prabhupāda 1072


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Božije prisustvo je kada Bog svojom bezuzročnom milošću Sebe predstavi u Šjamasundara-rupa obličju. Nažalost, manje inteligentni ljudi Mu se podsmijevaju, "avađananti mam mudha..." (BG 9.11, "Budale Mi se rugaju kada se pojavim u ljudskome obličju ...") ... Bez obzira što se Bog pojavljuje kao jedan od nas, i sa nama se igra kao ljudsko biće ... ... mi još uvijek ne trebamo smatrati da je Gospod Bog jedan od nas. Pomoću Njegovih neograničenih moći, On pred nama Sebe predstavlja u svome izvormome obličju ... ... i prikazuje nam Njegove dogodovštine, koje su prototip zabava u Njegovog ličnom prebivalištu. U tom Božijem boravištu, 'brahma-đotiru' - također postoje bezbrojne planete ... Isto kao što imamo bezbrojne planete koje lebde na sunčevim zrakama ... ... tako i u brahma-đjotiru - koji isijava iz toga boravišta Svevišnjega Boga, zvanog Krišnaloka, ili Goloka ... ... - postoje i sve te duhovne planete, "ananda-ćinmaja-rasa-pratibhavitabhis" (Brahma-samhita 5.37, "Krišna i Njegova pratnja su sačinjeni od iste duhovne moći, energije..."). One su 'ananda-ćinmaja', što znači : 'one nijesu materijalne planete'. Stoga Bog i kaže,

"na tad bhasajate surjo na šašanko na pavakaha ..." (BG 15.6, "To Moje boravište nije osvjetljeno ni suncem, ni mjesecom - a ni elektricitetom...") ... ... "... jad gatva na nivartante tad dhama paramam mama" (BG 15.6, "...Osoba koja ga dostigne - se više nikada ne vraća u u ovaj materijalni svijet").

To znači, svatko tko može dostići to duhovno nebo ... ... nije obavjezan da se ponovo vrati u ovo materijalno nebo. Sve dok smo u materijalnom nebu, koje uključuje i mjesečevu planetu ... ... a mjesečeva planeta ja naravno najbliža Zemlji - pa čak i ako dostignemo najvišu materijalnu planetu ... ... koja se zove Brahmaloka - na svima njima ćemo naići na identične mizerije materijalnoga postojanja ... ... naime, mizerije rođenja, starosti, boljesti i smrti. Ne postoje planete u materijalnom univerzumu koje su oslobođene ta četiri principa materijalne egzistencije. Bog zato veli u 'Bhagavad-giti' (BG 8.16) "abrahma-bhuvanal lokaha punar avartino arđuna" - "Od najviše pa do najniže planete u materijalnom svijetu - sve su to mizerna mjesta gdje se rođenja i smrti ponavljaju..."). Živa bića putuju od jedne planete do druge ... ... ali to ne znači da mi jednostavno možemo otići na druge planete putem mehaničkoga aranžmana kao što je sputnjik ... Za svakoga tko priželjkuje da ode na drugu planetu --- postoji određeni procjes ... "janti deva-vrata devan pitrin janti pitri-vrataha..." (BG 9.25, "Oni koji obožavaju polubogove - rađaju se među njima; oni koji obožavaju pretke - idu precima ..."). Ako neko želi da ode na bilo koju drugu planetu, recimo na mjesečevu planetu ... ... ne treba ni da pokuša da tamo ode sputnjikom. 'Bhagavad-gita' nam daje instrukciju, 'janti deva-vrata devan' ('...putem obožavanja polubogova... '). Te mjesečeve i sunčeve planete, uključujući i planete iznad ove Bhuloke (Zemlje) - se zajednički nazivaju 'Svargaloka'. Svargaloka, Bhuloka, Bhuvarloka; postoje različiti statusi planeta. Naprimjer, Devaloka je poznata kao planeta polubogova. 'Bhagavad-gita' nudi veoma jednostavnu formulu za odlazak na te više planete, kao što je Devaloka : 'janti deva-vrata devan' ('... ako obožava polubogove - osoba se rađa među njima ... '), 'janti deva-vrata devan' ... ...'deva-vrata' znači - ako prakticiramo procjes obožavanja određenog poluboga ... ... tada možemo i da odemo na tu njegovu specifičnu planetu. Mi možemo da odemo čak i na sunčevu planetu, mjesečevu planetu, ili da odemo na rajsku planetu ... ... međutim 'Bhagavad-gita' nas ne savjetuje da odemo na bilo koju od planeta u materijalnom svijetu ... ... jer čak i ako odemo na Brahmaloku, tj. na najvišu materijalnu planetu ... ... do koje bi po proračunu moderne znanosti sputnjiku trebalo bar 40.000 ljeta ... ... a nemoguće je živjeti 40.000 ljeta da bi se dostigla ta najviša planeta ovoga materijalnoga univerzuma. Međutim, ako osoba posvijeti svoj život obožavanju određenog poluboga - moći će dostići tu specifičnu planetu ... ... kao što je i naznačeno u 'Bhagavad-giti' (BG 9.25), "janti deva-vrata devan pitrin janti pitri-vrataha ... ("... oni koji obožavaju polubogove --- rađaju se među njima ..."). Slično tomu, postoji i Pitriloka, planeta predaka. Zaključak je da voljna osoba može dostići i vrhovnu planetu, vrhunsku planetu ... ... a ta vrhovna planeta jeste - Krišnaloka. Na duhovnom nebu postoje bezbrojne planete, 'sanatana' planete ... ... tj. vječne planete - koje nikada ne bivaju razorene niti uništene ... Između svih tih duhovnih planeta, postoji jedna planeta ... ... izvorna planeta --- koja se zove Goloka Vrndavana. Sve te informacije postoje u 'Bhagavad-giti', i time nam se nudi šansa ... ... da napustimo ovaj materialni svijet - i da povratimo naš vječni život - u vječnom carstvu Boga.