HR/Prabhupada 1074 - Sve bijede kroz koje prolazimo u ovom materijalnom svijetu - nastaju usljed ovoga tijela

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 1073
Sljedeća stranica - Video 1075 Go-next.png

All Miseries We Experience in this Material World - It is All Due to This Body - Prabhupāda 1074


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Na još jednom mjestu u 'Bhagavad-giti' je rečeno da ...

"avjakto 'kšara iti uktas tam ahuha paramam gatim..." (BG 8.21, "To Moje vrhovno boravište se naziva neispoljenim i nepogrešivim, i ono je vrhunski cilj ..."). ..."...jam prapja na nivartante tad dhama paramam mama" (BG 8.21, "... Kada neko stigne tamo - više se nikada ne vraća. Tamo je i Moje vrhovno prebivalište.").

'Avjakta' znači --- 'neispoljen'. Čak ni materijalni svijet nije u potpunosti ispoljen pred nama. Naša čula su tako nesavršena da nismo u stanju vidjeti koliko zvijezda ... ... i koliko planeta ima unutar ovoga materijalnoga univerzuma. Naravno, kroz Vjedsku literaturu primamo informacije o svim tim planetama. Mi u to možemo vjerovati ili ne vjerovati, ali sve značajne planete koje se nas tiču ... ... su opisane u Vjedskoj literaturi, posebno u 'Šrimad-Bhagavatamu'. Duhovni svijet, koji je iznad ovoga materijalnog neba - je opisan kao "paras tasmat tu bhavo anijo" (BG 8.20, "Ipak, postoji još jedna priroda, koja je vječna i transcendentalna ... ") ... ... a ta 'avjakta', to jest 'neispoljeno duhovno nebo' - je upravo to 'paramam gatim' ("...Moje vječno boravište...") ... ... što će reći da osoba treba željeti, treba žuditi --- da dostigne to vrhovno carstvo Boga. Kada se jednom dostigne to vrhovno carstvo, 'jam prapja', osoba koja ga je dostigla ... ... 'na nivartante' --- ta osoba se ne mora vratiti u ovaj materijalni svijet. To mjesto, koje je i vječno boravište Boga ... ... iz koga se ne moramo vratiti --- to mjesto bi trebalo da bude naš krajnji cilj. Može se postaviti i pitanje : što je način da se dostigne to vrhovno boravište Gospoda Boga? To je također opisano u 'Bhagavad-giti' ... ... u 8-om Poglavlju, stihovima 5, 6, 7, i 8 ... ... gde se otkriva procjes kojim se može dostići Svevišnji Bog u Njegovom vrhovnom boravištu ... Tamo se kaže : ...

"anta-kale ća mam eva smaran muktva kalevaram ..." (BG 8.5, ""Svatko tko se - u vrijeme smrti - oslobodi tijela sjećajući se samo i jedino Mene ...") ... ... "... jaha prajati sa mad-bhavam jati nasti atra samšajaha" (BG 8.5, "... istoga trenutka dostiže Moju prirodu; o ovome nema sumnje.") ...

'Anta-kale' znači, 'na kraju života' ... 'u vrijeme smrti' ... "Anta-kale ća mam eva" ('Onaj tko u vrijeme smrti misli na Mene ...') ... Osoba koja misli na Krišnu, 'smaran' - pod uslovom da Ga se može sjetiti ... ... ta umiruća osoba, na samrti ... ... ako se sjeća Krišninog obličja ... ... i ako napusti sadašnje tijelo u takvome sjećanju ... ... onda zasigurno dostiže duhovno carstvo, 'mad-bhavam'. Riječ 'bhavam' znači - 'duhovna priroda'. "... jaha prajati sa mad-bhavam jati..." (BG 8.5, "... istoga trena dostiže Moju prirodu ...") ... 'Mad-bhavam' znači - 'Moja priroda', tj. duhovna priroda Vrhovnoga Bića. Kao što smo ranije opisali, Svevišnji Bog je "sać-ćid-ananda-vigraha" (Brahma-samhita 5.1, 'Forma ispunjena vječnošću, znanjem i blaženstvom...'). Bog ima svoju ličnu formu, ali je ta Njegova forma vječna, 'sat' ... ... puna znanja - 'ćit' --- i puna blaženstva - 'ananda'. E, sada, mi možemo uporediti naše sadašnje tijelo, u smislu da li je i ono 'sać-ćid-ananda' ... ... ali ono to nije ; ovo tijelo je zapravo 'asat' ; umjesto da je 'sat’ (vječno) --- ono je 'asat' (konačno). "Antavanta ime deha..." (BG 2.18), 'Bhagavad-gita' kaže da je ovo tijelo 'antavat', to jest --- kratkoga vijeka, kvarljivo. Ovo tijelo nije 'sać-ćid-ananda' ; umesto da postane 'sat' (vječno) - tijelo je upravo obrnuto od toga - tj. 'asat' (nestalno). Umjesto da je 'ćit' - puno znanja - ovo materijalno tijelo je ispunjeno neznanjem. Mi nemamo znanja ni o duhovnome carstvu Boga ... ... a ni savršeno znanje o ovome materijalnome svijetu. Toliko mnogo stvari su nam nepoznate, što znači da je ovo tijelo glupavo, neuko. Umjesto da se ispunjava znanjem - tijelo ostaje neuko. Materijalno tijelo je konačno, kvarljivo, puno neznanja i 'nirananda' ... ... što znači --- umjesto da je puno blaženstva - tijelo je ispunjeno bijedom, mizerijom. Sve te mizerije sa kojima se susrećemo u ovome materijalnom svijetu --- uzrokovane su ovim materijalnim tijelom.