HU/Prabhupada 0246 - Aki Krisna bhaktájává válik, annak testében minden jó tulajdonság megnyilvánul

From Vanipedia


Aki Krisna bhaktájává válik, annak testében minden jó tulajdonság megnyilvánul - Prabhupāda 0246


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Ebben az anyagi világban az úgynevezett szeretet, a társulás, a barátság és a szerelem – minden az érzékkielégítéstől függ: maithunādi, a szexualitás az alapja. Yan maithunādi gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham. Tehát, amikor valaki nem függ a nemi élettől, maithunādi-sukham, akkor felszabadult, felszabadult svāmī, gosvāmī. Mindaddig, amíg valaki ragaszkodik a maithunādihoz, a szexuális ösztönzéshez, addig nem lehet sem svāmī, sem gosvāmī. Svāmī azt jelenti: amikor valaki az érzékei mesterévé válik. Mivel Kṛṣṇa az érzékek ura, tehát amikor valaki Kṛṣṇa-tudatúvá válik, akkor ő is az érzékek ura lesz. Ez nem azt jelenti, hogy az érzékeket le kell állítani. Nem. Az érzékeket szabályozni kell. „Amikor szükséges, akkor használni kell, máskülönben nem.” Az érzékek mestere ezt jelenti. „Nem cselekedhetek az érzékek kényszerítő hatása alapján. Az érzékeknek az irányításom alatt kell működniük.” A svāmī ezt jelenti.

Ezért Arjunát Guḍākeśának nevezik Ő a mestere a… Ő is az, amikor neki tetszik. Arjuna nem gyáva, hanem könyörületes, mert bhakta. Mert Kṛṣṇa bhaktája… Aki Kṛṣṇa bhaktájává válik, annak a testében minden jó tulajdonság megnyilvánul. Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ (SB 5.18.12). Minden isteni tulajdonság. Arjunában szintén… Máskülönben hogyan válhatna Kṛṣṇa bizalmas barátjává, ha nem lenne ugyanolyan helyzetben? A barátság nagyon erőssé válik, ha mindkét barát azonos szinten van: azonos korúak, ugyanannyira képzettek, ugyanolyan tekintélyesek, ugyanolyan szépségesek. Minél több helyzetükben a hasonlóság, annál erősebb a barátság. Tehát Arjuna is ugyanazon a szinten van, mint Kṛṣṇa. Éppen úgy, mint amikor valaki az elnök, a király vagy a királynő barátjává válik. Tehát Arjuna nem hétköznapi ember. Neki azonos helyzetben kell lennie. Csakúgy, mint a Gosvāmīk. A Gosvāmīk, amikor feladták a családi életet… Śrīnivāsa Ācārya azt írja: tyaktvā tūrṇam aśeṣa-mandala-pati-śreṇiṁ sadā tucchavat. Mandala-pati, nagy, nagy vezetők, maṇḍala-patik. Nagy, nagy vezetők, földesurak, nagy ,nagy, nagy emberek. Ő miniszter volt. Ki lehet a barátja, ha nem egy ugyanolyan, hatalmas nagy ember? Rūpa Gosvāmī otthagyta a társaságukat. Mikor Rūpa Gosvāmī és Sanātana Gosvāmī találkoztak Śrī Caitanya Mahāprabhuval, azonnal azt gondolták, hogy: „Meg kell válnunk ettől a miniszterségtől és csatlakoznunk kell Śrī Caitanya Mahāprabhuhoz, hogy segítsünk neki.” Szolgálni Őt, nem pedig segíteni Neki. Śrī Caitanya Mahāprabhu nem igényeli senkinek a segítséget. De ha megpróbálunk kapcsolatba kerülni vele, és megpróbáljuk szolgálni Őt, akkor életünk sikeres lesz. Ahogy Kṛṣṇa mondja… Kṛṣṇa eljött, hogy hirdesse a Bhagavad-gītāt. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ (BG 18.66). Ez volt az Ő missziója, hogy: „Ezek a gazemberek oly sok dolog szolgáivá váltak: a társadalomnak, a barátságnak, a szeretetnek, a vallásnak, ennek, annak, oly sok dolognak, a nemzetiségnek, a közösségnek. Tehát ezeknek a gazembereknek abba kell hagyniuk ezeket az ostoba dolgokat.” Sarva-dharmān parityajya: „Add fel mindezeket az ostobaságokat. Hódolj meg egyedül Énelőttem.” Ez a vallás. Másképp miért tanácsolja Kṛṣṇa: sarva-dharmān parityajya, (BG 18.66)? „Add fel a vallás minden változatát!” Ezért jött – dharma-saṁsthāpanārthāya. Azért jött, hogy helyreállítsa a vallás elveit. Azt mondja: sarva-dharmān parityajya: „Adj fel mindent.” Ez azt jelenti, hogy minden, ami nem Kṛṣṇa-tudat, mellőzi az Isten-tudatot, az mind csaló vallás. Azok nem vallások. A vallás a következőt jelenti: dharmāṁ tu sākṣat bhagavat-praṇītam, ez a Legfelsőbb Úr parancsa. Ha nem tudjuk, ki a Legfelsőbb Úr, ha nem tudjuk, mi a Legfelsőbb Úr parancsolata, akkor hogy beszélhetnénk vallásról? Az nem vallás. Az folyhat a vallás nevében, de az csalás.